Södertörns bortglömda bokhandel

Studenter på Södertörns högskola har tillgång till två bokhandlar, men många vet bara om en av dem – Harrys bokhandel. Den andra är gömd bakom väggarna till skolans pub.

Bakom tunga, gråa dörrar döljer sig SöderS Andrahandsbokhandel ­– en verksamhet som drivs ideellt av Södertörns studentkår. De sju anställda är personer som själva studerar på högskolan.
   Erika Markusson, som är ansvarig för bokhandeln, beskriver verksamheten som ”en bokhandel av studenter, för studenter”.

Att det är så få på skolan som vet om Andrahandsbokhandelns existens tror hon har att göra med bristen på marknadsföring om den.
   – Information om bokhandeln finns både på studiewebben och hemsidan, men den vanligaste kommentaren är att ingen har berättat om den. Så det finns väl för lite reklam helt enkelt, säger Erika Markusson.

Något som skiljer bokhandeln från dess konkurrenter är att priserna på böckerna ligger på max 80 procent av inköpspriset. Vinsten går till studentkåren. Anledningen till att priserna kan hållas så låga är att böckerna inte är inköpta, utan de är begagnade.
   – En del vill bli av med sin gamla litteratur. De brukar lämna böckerna här, berättar Erika Markusson.

Förutom att priset på böckerna är lägre än i en vanlig bokhandel tycker Erika Markusson även att det är viktigt att belysa frågan ur ett miljöperspektiv. Hon beskriver det som ett omlopp, där en och samma bok går vidare från student till student. Det gör att färre böcker behöver tryckas och på så sätt sparar man in på miljön. Dessutom kan du, via Andrahandsbokhandeln, köpa böcker som annars är svåra att få tag på.
   – Många av böckerna vi har är faktiskt sådana som inte längre går att köpa i butik. Dessa har gått i omlopp väldigt länge.

SöderS Andrahandsbokhandel hittar du inne på kårens expedition. Expeditionen finns bakom biljardborden i skolans pub.