Renovering av huset på Alfred Nobels allé. Foto: Rickard Tollstoy

Södertörns campus expanderar

Nu ska polisutbildningen få egna lokaler på Södertörns campus i Flemingsberg. Den nya byggnaden på Alfred Nobels allé 14, samt ombyggnationen av den befintliga blåa byggnaden nästintill, beräknas vara klart vårterminen 2018.

Rikspolisstyrelsen fick år 2013 ett uppdrag från regeringen att utveckla polisens utbildning på högskolenivå och inrättade då polisutbildningen på Södertörns högskola. Enligt dåvarande rikspolischef Bengt Svenson ville man placera polisutbildningen på ett campus med nära tillgång till forskning och andra vetenskapliga, akademiska utbildningar.

I år har man bestämt att flytta de blivande poliserna från Södertörns huvudbyggnad till en nyrenoverad byggnad i anslutning till Karolinska Universitetssjukhuset på Alfred Nobels allé, samt renovera den, passande nog, intilliggande blåa byggnaden nästintill.

 

En samlad utbildningsmiljö

 

Att bygga en samlad utbildningsmiljö för polisprogrammet ingår i den överrenskommelse som högskolan har med polismyndigheten. Alla kostnader finansieras av polismyndighetens budget som de blivit tilldelade genom regeringsuppdraget.

12 700 kvadratmeter har tillägnats de 700 polisstudenter som nu går på Södertörn.

Polisens nuvarande lokaler på högskolan är bristfälliga och saknar viktiga element i utbildningen, till exempel skjutbanor, övningshallar, omklädningsrum och garage.

Något som de nya lokalerna erbjuder.

– Antalet nya studenter och behoven av särskilda utbildningsmiljöer för dem kräver ytterligare lokaler, och genom överrenskommelse med Akademiska Hus har vi fått möjligheten att skapa en ny modern polisutbildningsmiljö på Södertörns campus, säger Nils Ekedahl, prorektor på Södertörns högskola.

Personalen vid polisutbildningen kommer att flytta över till sina nya kontor i december. Studenterna kommer att börja använda de nya lokalerna successivt under våren 2018.