Rapporten som hålls av Petter. Foto: Victor Larsson.

Forskningsstudie om psykisk ohälsa fortsätter

Mellan maj 2015 och oktober 2016 genomfördes en forskningsstudie med målet att skildra verkligheten för flyktingar och deras psykiska hälsa. Studien genomfördes på förfrågan från arbetsmarknadsdepartementet. Projektledare för forskningsstudien var Petter Tinghög.

Tinghög har studerat IMER (internationell migration och etniska relationer) vid Stockholms universitet och började 2015 forska för RKH (Röda Korsets högskola). Tillsammans med sina kollegor gjorde de en enkätundersökning för att samla in information. 1215 nyanlända och 173 asylsökande deltog i undersökningen som blev underlaget till studien.

Studien som i och med Syrienkrisen var högaktuell fick därför god spridning, berättar Tinghög. Kollegan Fredrik Saboonchi var en stor tillgång i det mediala arbetet.

– Fredrik höll bland annat i seminariet som 2016 höll plats hos Röda Korset. Han deltog även i vetenskapsradion med anledning av rapporten, berättar Tinghög.

Vidare berättar Tinghög att de hade ett nära samarbete med Svenska Röda Korset. Organisationen hjälpte till med bland annat marknadsföring och den mediala spridningen av studien. Arbetsmarknadsdepartementet som efterfrågat rapporten hjälpte till rent ekonomiskt.

– Det var forskningsgruppen på RKH som genomförde uppgiften, men jag vill ändå säga att vi arbetade tillsammans med Svenska Röda Korset, förklarar Tinghög.

Att få politiska reaktioner beskrivs som ett mål och med tanke på att arbetsmarknadsdepartementet var delaktiga i studien anser Tinghög att de uppnått målet. Han beskriver dock att han är missnöjd med den offentliga debatten och var fokus ligger.

– Flyktingdebatten talas ofta om ur ett perspektiv där politikerna diskuterar flyktingarnas möjligheter att ta sig ut på arbetsmarknaden. Detta var en av anledningarna till att vi ville väcka samtalet kring den psykiska hälsa där individens välmående istället står i fokus, menar Tinghög.

Den politiska reaktionen, som enligt Tinghög är positiv, kan ha lett till de ökade resurserna från regeringen på 30 miljoner kronor till Röda Korset. Detta för vidare insatser som ska förbättra den psykiska hälsan hos flyktingarna. Även sex års finansieringen av fortsatta forskningsprojekt är något ett statligt forskningsråd försåg RKH med.

I försöket att göra rapporten så tillgänglig som möjligt var Charlotte Arwidsson (RKH) en stor tillgång. Tinghög förklarar att som forskare kan det vara det svårt att skriva den vetenskapliga artikeln populärvetenskapligt och att hon därför var otroligt viktig.

– Charlotte gjorde texten mer lättläslig och var duktig på att beskriva statistiken. I år publicerade vi en rapport med svårare begreppföring och där mer hårdkokt statistik användes, säger Tinghög.

Den sexåriga finansieringen som forskningrådet står för har gjort fortsatta studier i ämnet möjliga. Målet är att undersöka samma personer som deltog i rapporten från 2016.

– Den här gången vill vi undersöka hur personerna klarat sig i samhället och hur de återhämtat sig. Samt vad orsaken till förbättrat pyskisk hälsa kan vara. I och med detta är vi unika, utifrån vår frågeställning, alltså att följa samma grupp flyktingar under så lång tid med avseende på pyskisk hälsa i relation till det sociala och ekonomiska, berättar Tinghög.