Nya laboratorium lokaler på gång. Foto Faride Husseini

Projektet Framtidens Laboratorium försenat

Av Farideh Husseini

På Campus Flemingsberg vid Alfred Nobels Allé 8 bygger projektet Framtidens laboratorium nya moderna laborationslokaler som tillhör KI. Projektet skulle vara klart i 2017, men det är försenat och är fortfarande i gång.

Tanken bakom projektet är att skapa laboratorium utrustade för spetsforskning med fokus på bland annat infektionsmedicin och hepatologi. De nya lokalerna ska i större utsträckning vara tillgängliga för studenter. Projektet sägs vara klart 2018. 

 

Källa: KI.se