Daniel Kevesäter framför baren. Foto: Victor Larsson.

SöderS pub: "De kommer hit för tentaölen"

Daniel Kevesäter sitter i styrelsen på Söders pub, Södertörns högskola. Nytt i Flempan-redaktionen har tagit kontakt med Daniel för att fråga om hur många som engagerar sig i puben.

Puben drivs på ideell basis och kräver därför brett engagemang med ett stort antal volontärer.

– Vi har cirka 100 personer registrerade, men antalet aktiva är kanske 50, säger Daniel Kevesäter. Dessa rekryteras på olika event och via eget intresse. Kåren har också en del i arbetet med att göra reklam för oss, sen försöker vi även värva vänner och klasskompisar. Jag, till exempel, blev rekryterad av en kompis som tyckte jag skulle hjälpa till, berättar Daniel.

Han fortsätter med att reda ut hur baren fungerar.

– Vi har alltid en serveringsansvarig i baren som tar hand om eventuella problem som uppstår. Hen tar även beslut om baren ska stänga för dagen, förklarar han.

Daniel Kevesäter beskriver vidare att puben i mångt och mycket liknar ett förfest-ställe. Han menar på att det är svårt att försöka vara någon form av konkurrent då Stockholm är så nära. Målet är istället att vara ett ställe att slappna av och umgås på efter en lång dag i skolan alternativt en tenta.

– Vi har föreningar i skolan som ibland bokar puben för sittningar och event. Då händer det att många stannar länge. Men att försöka bli någon form av lokal klubb, tror jag inte på, menar Daniel.

Ambitionerna för puben är många, Daniel Kevesäter berättar att ett av målen är att inte behöva ha stängt på grund av brist på folk. Att det ska vara en kamp om platserna som serveringspersonal i baren. Han vill såklart också att försäljningssiffrorna ska stiga vilket inte är fallet just nu.

– Försäljningssiffrorna har varit ungefär samma ett tag med undantaget för några enstaka dagar, förklarar Daniel Kevesäter.

Daniel vill även att puben ska bli trevligare inredd, han vill minska på matsalskänslan. Problemet med att möblerna om är att de måste godkännas av kåren som använder samma lokaler.

– Vi måste först och främst komma med idéer sedan prata med kåren om detta är möjligt att genomföra. Men det brukar vara samarbetsvilliga så det är inte ett jätteproblem, säger Daniel Kevesäter.

Söders Pub har sedan Daniel Kevesäter kom i styrelsen öppnat en feedback-låda där studenter kan komma med synpunkter. Det finns även en internetenkät som tjänar liknande syfte. Detta menar Daniel är viktigt för att kunna utveckla puben - allt från dynamik till komfort.