Sannah Väst vid International office. Foto: Jennette Nizovska

"I Sverige är
man för bekväm"

–Vi i Sverige är mycket inriktade på analys och kritiskt tänkande, säger Sannah Väst när hon berättar om sina studier i Mexico.

Sannah Väst går sista termin på turismprogrammet med inriktning medieteknik. Hösten 2017 valde hon att gå en termin på en högskola i Mexico där hon läste konst, språk och kultur. Som utbytesstudent får man läsa det man inte har läst tidigare på sitt program. Sannah Väst säger om att det fanns en stor kontrast mellan Sverige och Mexico i bland annat språk och kultur.

– Vi i Sverige är mycket inriktade på analys och kritiskt tänkande, vilket är bra för att få en djupare förståelse. Men så var det inte i Mexico.

En annan skillnad var att man fick hemläxor. Sannah Väst säger att det var en värdefull erfarenhet och man fick mycket för sin personliga utveckling.

– Det var lite jobbigt i början för att man får anpassa sig till den miljön man befinner sig i. Men nu efteråt kan jag säga att man har fått mycket.

Det administrativa arbetet sköttes bra av Södertörns högskola, enligt Sannah Väst. Man fick två handledare och tips och råd från föregående studenter. Det som däremot borde förbättras, enligt henne, är mer information om utbytesstudier för studerande. Och att både Södertörns högskola och den mottagande skolan ska visa engagemang för att studenterna ska studera utomlands.

–Här i Sverige är man för bekväm. Där är det en intensiv period. Där händer saker som annars skulle hända här på ett år.

Vi har försökt kontakta Studie- och karriärscentret för en kommentar men inte fått något svar.