SMI byggnad. Foto: Faride Husseini

SMI i band med SH

Av Farideh Husseini
Snart är det ett år sedan Stockholms musikpedagogiska institut (SMI) flyttade till Campus Flemingsberg. Idag befinner de sig på Alfred Nobels Allé precis mittemot KI och framtida samarbeten med Södertörns Högskola är på gång.

Ian Plaude, rektor på SMI, tycker att den nya miljön har gett dem många nya möjligheter och att det har gått bra för både personalen och studenter sedan de flyttade till Campus.

– När vi har fått bort missuppfattningen att Flemingsberg ligger långt från stan tror jag att vi har svårt att hitta nackdelar i framtiden, bara nya spännande möjligheter, säger Ian Plaude.

 

Samarbete med Södertörns högskola

SMI och Södertörns högskola har samarbetat tidigare, bland annat inom lärarutbildningen, och ännu flera samarbeten kommer troligen att bli av de kommande åren.

– Starka beröringspunkter i SMI är det breda kulturella genreutövandet och nyfikenhet inom konstarterna och Södertörn högskolas interkulturella profil. Det vill vi gärna se fördjupas, berättar Ian Plaude.

– Men det kanske tydligaste sambandet är i att båda lärosäten är starka inom kultur, kommunikation och pedagogik. Bland annat inom pedagogisk forskning och utveckling med vilka vi redan diskuterar samarbeten med, fortsätter han.

En plan är på gång och väntar på beslut om förutsättningar för en så kallad directio musices, alltså en campusgemensam organisation driven av SMI men finansierad av högskolorna gemensamt.

– Vi hoppas kunna ha vår verksamhet igång hösten 2018 ellervåren 2019, lite beroende på hur de andra högskolornas svarar på mitt förslag. Men vi har kommit överens om en första Artist in residence, den ansedda Kammarensemblen som främst spelar samtida musik, säger Ian Pladue.

Kammarensemblen kommer att ha fem offentliga konserter under läsåren 2019. De ska förberedas tillsammans med filosofiakademikerna på Södertörns högskola.

En av musiklokalerna på SMI. Foto: Faride Husseini