Företagssköterska Lena Mattsson sitter i en stol

Lena Mattsson. Foto: London Rahimi

Stressen sätter krokben för studenterna

Av London Rahimi
Hur hanterar man sina studier utan att bli för stressad? Studenthälsan talar med Nytt i Flempan om vad du bör tänka på som student.
● Hitta en balans i studentlivet. Allt från mat och fysisk aktivitet till sömn och studier.
● Försök att leva mer i nuet istället för i framtiden. Fokusera på idag när du studerar.
● Ha rimliga presentationskrav på dig själv

Studenthälsan arbetar för att stödja studenters fysiska och psykosociala hälsa på Karolinska institutet, Södertörns högskola, Röda Korsets högskola, Ersta Sköndal högskola och Sophiahemmets högskola. Studenthälsan agerar som ett komplement till övrig hälsovård och finns tillgänglig under hela studenttiden. Studenthälsan erbjuder rådgivning och samtalskontakt med en kurator, psykoterapeut, psykolog eller företagssköterska. Det finns även tillgång till kontakt med företagsläkare och fysioterapeut. 

Individ- och gruppnivå 

Nytt i Flempan har intervjuat företagssköterskan Lena Mattsson på Karolinska Institutet om Studenthälsans arbete.

— Studenthälsan arbetar på en rad olika sätt. Vanligast är individuella besök där du antingen kan träffa en av våra sjuksköterskor, terapeuter eller psykologer och samtala med dem. Vi arbetar även med grupper där vi varje termin diskuterar frågor som vi anser viktiga för studenters hälsa, säger Lena Mattson.

Grupperna som hon nämner, möts cirka 4 gånger under en terminsgång och diskuterar ämnen som till exempel stress, bekymmer med att tala inför folk eller mindfulness. Vill man ta del av dem ska man anmäla sig på Studenthälsans hemsida, säger hon. Studenthälsan jobbar även förebyggande med föreläsningar och lunchseminarier. 

Vad bidrar till studenters ohälsa? 

Hur ser det ut för oss idag som studerar här på campus? Lena Mattsson menar att en av anledningarna till studenters ohälsa idag är att många har väldigt höga presentationskrav på sig själva.

— Det kan verkligen sätta krokben för individer i sina studier, säger hon.

Men det är inte bara pressen på att nå sina mål som kan bidra till att ens stressnivå ökar.

— Det finns självklart andra faktorer också, fortsätter hon. Att bli distraherad av sociala medier bidrar till att man kanske inte hinner fokusera på sina studier lika mycket. Även fysisk inaktivitet spelar roll då vi vet att god fysisk hälsa bidrar till bättre hälsa generellt och ökad koncentrationsförmåga. 

Det vanligaste fallen de får på Studenthälsan är stress, oro, för höga presentationskrav, sömnproblem och nedstämdhet. Hon säger att många studenter som väljer att studera på 100 procent samtidigt som de arbetar väldigt mycket, ofta inte hinner med sina studier i tid och därav blir mer stressade. De får heller inte tid för någon återhämtning efter studierna, vilket Lena Mattsson menar är minst lika viktigt.

Vad finns det för kännetecken? 

Det du som student behöver hålla utkik efter är en ökad oro och ångest som du inte känner igen. En oro som inte funnits där tidigare, förklarar Lena Mattsson.

— Det kan också handla om att det finns en massa tankar som snurrar runt i huvet och gör att man har svårt att koncentrera sig. Börjar du isolera dig, skära bort sociala kontakter eller fysisk aktivitet och blir väldigt tillbakadragen, kan det vara ett tecken att du är stressad.

När bör du kontakta Studenthälsan? 

Det är en väldigt individuell fråga, förklarar Lena Mattsson. En viss typ av stress har vi alla, framför allt när vi ska prestera inför tentor eller presentationer. Den typen av stress är vanlig och går att hantera själv, menar hon.

— Det är först när du upplever att dina problem sätter mer och mer krokben för dig och bidrar till att du har svårt att klara av dina studier, som det kan det vara nyttigt att kontakta oss. Speciellt om dina problem är långvariga.

Lena Mattsson avslutar intervjun med att säga att man som student aldrig bör tveka att höra av sig till Studenthälsan, vare sig du behöver tala över telefonen eller boka en tid. 

— Studenthälsan har även online test, där du som student kan testa din hälsa som ett första steg innan du kommer till oss. Då får du ett direkt svar hur du som individ ligger till i förhållande med andra i din ålder. Där står det också om du bör ta kontakt med oss, säger hon.