Oskar M Wiik vid sin arbetsplats

Oskar M Wiik vid sin arbetsplats. Foto: Arseny Selov

Så här funkar studentdemokratin

Av Arseny Selov
Sverige är känt för att vara ett av världens mest demokratiska länder. Idén om folkstyre och platt maktorganisation med flera aktörer som kontrollerar varandra genomsyrar svensk vardag. Likadant är det på högskolan. För att få sin röst hörd förenas studenter på högskolor i studentsammanslutningar, som i sin tur kan ansöka om kårstatus hos högskolestyrelsen.

Sveriges studentkårers verksamheter regleras av studentkårsförordningen. För att bli registrerad och behålla kårstatus, är demokratisk struktur obligatorisk för en studentsammanslutning. Det finns en kår vid varje högskola, men kårernas storlek och traditioner varierar. På Stockholms Universitet har man partival. Det vill säga att studenter måste förenas i partier innan de får delta i valen till kårfullmäktige. Till skillnad från Stockholms universitet har Södertörn personval. Enstaka kårmedlemmar kandiderar och de ca 1500 kårmedlemmar röstar via nätet. Efter valet utser kårfullmäktige ett verkställande organ, kårens styrelse. Det är styrelsen som i sin tur väljer personal för förtroendeuppdrag som kommunikatör, eventkoordinator och utbildningsansvarig.

 –Det är viktigt att veta att när det krisar i studier, kommer studentkåren alltid-alltid-alltid att vara på studentens sida.

SöderS är studentkåren som verkar på Södertörn. Den består av flera hundra medlemmar, 300 studentrepresentanter, 70 förtroendeposter, 7 till 20 personer som väljs till styrelsen och 6 stycken förtroendevalda kanslimedlemmar. Alla studenter kan frivilligt ansluta sig till kåren och det finns inga krav på medlemmarnas aktivitet inom organisationen. Medlemskapet ger flera möjligheter som tillgång till en andrahandsbokhandel, egen bostadskö hos SSSB Bostäder, workshops och billigare öl på studentpuben. Men något som är minst lika viktigt är möjligheten att bli vald till förtroendeuppdrag hos studentkåren och genom det få mandat att påverka universitetslivet på högsta nivå.

– Nu kan jag bokföring utan att ha pluggat det!

I dagsläget är Oskar M Wiik verksam som ordförande på SöderS. Han har varit förtroendevald på studentkåren de senaste tre åren. Oskar valdes till uppdraget efter ett års studier i genusvetenskap och ledarskapsutbildning. Positionen som ordförande har ställt honom inför nya utmaningar och han har fått nya erfarenheter. Bland annat i att arbetsleda kansliet, vetskap om hur statliga medel fördelas, arbete med politisk påverkan, stödfunktioner för studentföreningar och ständig kontakt med revisorer. Oskar är stolt över sin insats, välkomnar kritik och ser sin framtid inom opinionsbildning.