Elisabet Ravelojoana är pastor i universitetskyrkan. Foto: Tor Röjerås

På Södertörns högskola får religionen ta plats

Av Tor Röjerås
Det är söder om Stockholm man ska söka sig till om vill kombinera sina studier med andlighet och religion.
Universitetskyrkan är ett rikstäckande nätverk som tillhandahåller präster och pastorer på flera svenska högskolor och universitet. Deras målsättning är att på universitet och högskolor ge plats åt andlighet. Nätverkets medarbetare kommer från Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan.

På Södertörns högskola finns det en kyrka med en verksam pastor och en präst. Bakom det står nätverket Universitetskyrkan. Kyrkan är enligt skolans hemsida en plats dit man kan vända sig för att få vägledning i flera olika frågor, stort som smått. Det beskrivs som en mötesplats där man kan samtala med andra studenter eller med kyrkans personal.

—Från statens håll finns det en tanke att det ska finnas plats för alla delar av livet oavsett var man befinner sig. På alla sjukhus finns det exempelvis kyrkor och i fängelser och häkten är det också obligatoriskt. Så det här är en motsvarighet till det, säger Södertörns universitetskyrkas pastor Elisabet Ravelojoana.


I stillhetens rum har du möjlighet att tända ljus.
Foto: Elisa Agelou

På högskolan finns också ett “stillhetens rum”, ett rum dit man kan vända sig för att få uttryck för sin tro.

—Stillhetens rum är tänkt för vem som helst som vill be eller för att bara sitta i stillhet. Där finns det medel för att uttrycka sin religion som till exempel radband, en bibel, en koran och bönemattor, berättar Ravelojoana.

En så här utbredd religiös verksamhet är unikt bland flera tillfrågade högskolor och universitet i stockholmsområdet.* Enligt universitetskyrkans hemsida finns det präster som är kopplade till flera högskolor i Stockholm. När man i sin tur frågar informatörerna på berörda skolor vet de inte om det. På Handelshögskolan i Stockholm hänvisar man till närliggande kyrkor och på Stockholms universitet och KTH har man ingen information om någon liknande verksamhet alls.

Varför kyrkan har en så stark position på Södertörn tror Ravelojoana beror på flera olika saker.

—Dels så tror jag att det är för att det är en ung högskola, redan tidigt började man samarbeta med universitetskyrkan. Det finns också en tanke utifrån skolans position, man ville skapa en högskola söder om stan med en stor öppenhet till samhällsengagemang. Det kan också vara att här finns det fler studenter med en tydlig religiös tillhörighet.

*För artikeln har vi pratat med informationsavdelningen på; Kungliga Tekniska högskolan, Karolinska institutet, Stockholms universitet, Handelshögskolan, Stockholms musikpedagogiska institut, Röda Korsets högskola och Södertörns högskola.