Socionom­programmet är populärast på Södertörn

Av Maja Andersson
Antalet sökande till Södertörns högskola minskar. Hösten 2014 sökte totalt 57716 personer till högskolan, att jämföra med 2018 då endast 42389 personer sökte.

Ett av de program som dalat ordentligt är Personalvetarprogrammet med inriktning psykologi. Hösten 2014 hade de 2646 sökande till skillnad från 2018 då endast 1642 personer sökte. Under bara ett par år har man alltså tappat cirka tusen sökande. Ida Borg arbetar på studentavdelningen på Södertörns högskola och hon menar att det inte är bara är Södertörn som tappar i ansökningar, utan att det gäller hela landet.

  – Sökningar till högskolor har minskat nationellt. En anledning kan vara att arbetsmarknaden just nu är bra, man behöver inte alltid ha en högskoleutbildning för att få ett jobb. Annat som kan påverka är att det nu är färre unga människor i Sverige, kullarna har minskat, vilket kan bidra till att statistiken ser ut som den gör, säger Ida.

Men mitt i den nedåtgående spiralen finns program som å andra sidan blomstrar och stadigt ökar i popularitet. Socionomprogrammet är det mest sökta programmet på skolan. Dessutom ökar antalet ansökningar för varje år. Hösten 2014 sökte 1167 personer, jämfört med år 2018 då 2341 personer sökte. Magdalena Elmersjö är programsamordnare för socionomprogrammet, och hon har sina teorier om varför intresset ökat.

  – Förra våren gjordes en förändring i programmet. Innan hade vi inte examensrättigheter men det har vi nu, vilket gör att vi nu kan vi erbjuda en socionomexamen. Det gör utbildningen mycket mer attraktiv, säger Magdalena.