Britt Östlund presenterar de nya robotarna. Foto: Ophelia Larsson

Invigning av nytt laboratorium på KTH

Den 27:e november invigdes KTH:s nya laboratorium Integration Lab. Flera forskare samlades för att ta del av den nya miljön som speciellt anpassar sig till forskningen om hälsosamt åldrande. Svein Kleiven visade upp ett nytt typ av golv, Jonas Wåhslén demonstrerade hur träning hemma kan underlättas med sensorer, och vårdrobotar presenterades.

Vid första anblick kan man tro att det är ett personalrum, eller kanske ett vilorum. I det nya laboratoriet på KTH i Flemingsberg som fått namnet Integration Lab, finns ett sovrum, kök, badrum, och vardagsrum. Här är tanken att man ska få en mer verklighetstrogen syn på sin forskning.

— Ett problem är att man sitter i sin labmiljö och viftar med en sensor liksom. Här är tanken att vi ska kunna testa det på riktigt, säger Jonas Wåhlsen, forskare och föreläsare på KTH.

 

Wåhlsén menar att det är lättare för forskarna nu i och med att uppfinningar kan testas i en vardaglig miljö, men det är även en fördel för kommuner och liknande som eventuellt ska införa systemet. Att se att det fungerar i en hemmamiljö skapar trygghet. Wåhlsén berättar även att det tidigare fanns liknande laboratorium i Haninge, men där fokuserade man mer på miljön för sjuksköterskor. Det nya labbet på KTH i Flemingsberg är mer inriktat på digitaliseringen i hemmet och är därför unikt.

 

Wåhlsén presenterade sin forskning inom idrottsteknologi som han menar kommer kunna användas till högre friskvård. Han demonstrerade ett exempel på hur systemet skulle kunna användas. Han tog fram en robot-leksak från Star Wars, samt ett speciellt hopprep som är kopplat till roboten via bluetooth. Roboten lyser rött till en början men efter ett par hopp lyser den grönt. Tanken är att datan som samlas in från träningen sedan ska skickas in till patientens vårdgivare.

 

Robotar för äldres välmående

Britt Östlund, professor i teknisk vårdvetenskap visade upp två vårdrobotar för en road publik. Sälen Paro och katten Justocat utvecklades för att öka äldres och framför allt dementas välbefinnande. De ska lindra ångest, minska stress, och finnas till som umgänge. Båda robotarna reagerar på beröring och ljud. Justocat spinner och jamar, Paro rör sitt huvud, blinkar och imiterar en riktig säls läte. Båda robotarna blev genast populära bland forskarna och många ville komma fram och interagera. Paro är en japansk uppfinning, designad av Takanori Shibata, och Justocat är skapad i Sverige. Båda robotarna har testats och det har dokumenterats om en terapeutisk effekt på patienter.

 

Det falldämpande golvet

I det så kallade sovrummet i laboratoriet presenterade Svein Kleiven, forskare inom biomekanik, sitt senaste projekt - ett falldämpande golv. Det fungerar genom små gummi-piggar på undersidan av golvet som böjer sig till en S-form vid ett hårt fall. Detta minskar risken för skador i hemmet, förklarar Kleiven. Än så länge har bara golvet lagts på ett äldreboende i Enskede, men nu hoppas han att projektet får större spridning i samband med det nyöppnade laboratoriet. Kleiven som tog fram det falldämpande golvet, startade även år 2001 det framgångsrika företaget MIPS (Multi-directional Impact Protection System), som uppgraderade säkerheten på dagens hjälmar.

 

 

Förväntningarna är höga bland forskarna. Många möjligheter har öppnats upp i och med det nya laboratoriet. Tack vare den verklighetstrogna miljön kan man nu alltså pröva forskning inom äldrevården, men även för de som lever med sjukvårdsutrustning i hemmet.

 

– Tekniken vandrar ju ut ur sjukhusen och in i hemmet. Färden där emellan, är där vi befinner oss i just nu, säger Britt Östlund.