Ingången till Södertörns Studentkår, SöderS.

SöderS jobbar för en smidigare studietid

Som studerande på Södertörns högskola kan du vända dig till SöderS för stöd och information om dina studier.

SöderS är Södertörns studentkår som arbetar för en smidigare studietid. Workshops, föreläsningar och studentrabatter är några av alla saker som erbjuds.

De ser även till att utbildningarna på högskolan håller hög kvalitet. Informerar studenter om deras rättigheter och skyldigheter samt driver förbättringsprocesser kring dessa frågor.

De är en representant för studenterna inför allt som rör studentlivet och högskolan.

Studentkåren säger själva att de kämpar för en högkvalitativ och rättssäker utbildning, ett levande campus och en hållbar och transparent studentrörelse. SöderS har funnits sedan 1996.