Söders ordförande Oskar Wiik framför kårens logga. Foto: Sara Malmborg

Kåren – studentpolitik eller festarrangör?

Studentkåren Söders jobbar för en rättssäker utbildning, men många Södertörnsstudenter har dålig koll på vad de gör.
– Jag tycker att en studentkår ska engagera studenter och anordna gemensamma aktiviteter, säger en student.

På Södertörns högskola verkar studentkåren Söders för att bevaka och granska lärosätet och utbildningen som högskolan erbjuder, men många av studenterna är osäkra på deras verksamhet.

– Jag känner att de måste marknadsföra sig bättre. De kom och pratade första dagen i höstas, sedan dess har jag inte sett dem. Jag vet nog inte ens var de finns på skolan, säger en student.

 

Flera av Södertörns studenter upplever att de inte har någon större koll på vad Söders faktiskt gör, förutom att erbjuda rabatter.

– Jag ser dem på toa. Deras affischer om månadens evenemang som studentfrukosten. Däremot vet jag inte om det är något för mig och min utbildning. Vilka är deras målgrupp? undrar en student.

 

Enligt Söders ordförande Oskar Wiik är deras främsta uppgift, förutom att bevaka lärosätet, att erbjuda ett skyddsnät för studenter. Wiik menar även att de vill främja campusandan och göra det enkelt att leva som student under sin studietid.

 

Studenterna vi har pratat med har en annorlunda bild av vad en studentkår gör. Många ser dem som arrangörer för aktiviteter såsom gemensamma mötesplatser och fester, inte som en studenträttslig organisation.

– Det är svårt att jämföra Stockholm med studentstäderna som många gör. Studentlivet ser helt annorlunda ut här, säger Oskar Wiik.

Vidare menar Wiik att det ligger på föreningarna att anordna fester och organisera mötesplatser. Visionen är att det ska finnas en förening inom varje stort ämnesområde.

Jobbar för att bli synligare

På Söders jobbar sex heltidsanställda, utöver styrelsen och studentrepresentanterna. Bland annat jobbar Söders ständigt med projekt på campus men också inom kommunen för att främja Flemingsberg. Det har exempelvis resulterat i fler studentbostäder.

 

Det senaste året har Söders genomgått en omorganisation för att förtydliga strukturen inom kåren. Fler studentombud finns idag för att öka kontakten och synligheten mot studenterna, något som flera studenter efterfrågar.

– Vi är medvetna om de brister som finns, men vi jobbar efter de resurser vi har. Efter personalreformen har vi större fokus på att komma ut i verksamheten. Det är ofta väldigt uppskattat när vi är på plats och träffar studenter personligen, säger Oskar Wiik.