Foto: Ophelia Larsson

Så fungerar brandsäkerheten på högskolan

På Södertörns högskola går fler än 11 000 studenter. Skolan består av nio våningar och ett hundratal klassrum. Runt om i byggnaden finns det brandsläckare, gröna utrymningsskyltar och nödutgångar. Till synes försedd med förväntad skyddsutrustning för en högskola i Sverige. Men räcker det?

På hemsidan till Södertörns högskola beskrivs hur studenter ska agera vid eventuell brand. Det nämns bland annat att man ska använda sig av brandsläckare när det behövs, var uppmärksam på nödutgångar, hjälpa sina kamrater och invänta information från räddningstjänst eller väktare. Utrymningsövningar finns det däremot ingen information om. Studenter på skolan yttrar sig om att de känner sig säkra på sin studieplats, men att de är ovetande i hur brandsäkerheten fungerar.
–Vi vet ju inte vart uppsamlingsplatsen är eller så. Vi vet bara att vi ska ut. Det är lite läskigt i och med att det är nio våningar, säger en student.

 

Högskolan jobbar på annat sätt

På grundskola och gymnasium krävs det, att utrymningsövningar görs regelbundet och framför allt är det lärarna som ansvarar för att alla elever tar sig ut ur byggnaden. Detta krav finns inte på högskolor, berättar Maria Östman, säkerhetschef på Södertörn.
–Enligt lagen om skydd mot olyckor så har alla vuxna människor ansvarar för att själva sätta sig i säkerhet, och även varna andra för fara, förklarar Östman.

På grund av detta sker inte regelbundna utrymningsövningar på högskolan. Hon fortsätter:
–Brandförsvaret ser på oss som om vi vore ett köpcentrum nästan. Vi kan aldrig tala om hur många som är här på givet tillfälle, och här finns det bara vuxna människor.

Däremot har ett nytt beslut tagits om att införa en sorts utrymningsorganisation. Detta innebär att personalen i första hand ska få lära sig hur man ska agera vid en utrymning. I lärosalar och tjänsterums-korridorer kommer det i framtiden att hänga en utrymningsväst och även ett kort innehållande information om hur man ska gå tillväga om larmet går. Detta betyder inte att någon specifik person är ansvarig för utrymningen, utan vem som helst ska alltså kunna ta på sig denna väst och uppmana andra till att lämna byggnaden. Enligt Östman kommer det mest naturliga bli att läraren gör detta, men det är inget krav.

 

Ett samspel mellan brandkår och väktare

Vid utrymning är tanken att ses vid uppsamlingplatsen som finns på torget och även nedanför biblioteket. Uppsamlinigsplatsen finns inte till för kontrollräkning av personer, som på skolor där barn och ungdomar går, utan här finns den främst för att brandkåren ska kunna ge tydlig information till en större grupp personer. Brandkårens andra hand i detta är skolans väktare. Skulle brandlarmet gå så är det väktaren som först ska finnas på plats för att assistera i att lokalisera vart branden, eller röken startade. Förutom detta så har väktarna en hel rad med ansvarsområden. De befinner sig på skolan alla dagar om året, dygnet runt och ser till att underhåll görs för att förebygga att en olycka förvärras. Bland annat skottar de utrymningsvägar på vintern, kontrollerar brandsläckare och ser till att utrymningsskyltarna lyser som de ska.

 

Öppen skola - risk?

Södertörns högskola är statlig och ska vara öppen för allmänheten. Det innebär att det är fritt att gå in och ut ur skolan för studenter och lärare, men även för i princip vem som helst. Trots detta anser Östman att skolan inte är en riskutsatt miljö.
–Jag rapporterar en gång om året om incidenter som inträffat på skolan, och det blir inte ens ett fullt A4.

 

Det enda problemet Östman kan se i skolans säkerhetssystem är det faktum att om man skulle tvingas att låsa skolan, på grund av till exempel ett hot, så skulle det fortfarande gå att ta sig ut ur byggnaden.
–Brandsäkerhet krockar alltid inbrottsskydd, förklarar hon.

Man kan alltså alltid ta sig ut ur byggnaden, även när den är låst. Östman förklarar att det finns en risk i detta, då man samtidigt kan släppa in en potentiell gärningsman. Däremot är det inte önskvärt att låsa in skolans studenter och personal, då det inte är den miljön de vill ha på högskolan. Det är alltså en risk som tas, och som man får jobba utifrån om det väl skulle inträffa.

 

Vad ska jag göra om larmet går?

Som student på Södertörns högskola bör du se till att ha läst igenom informationen om brand och utrymning som finns på skolans hemsida. Det är alltså ditt eget ansvar att ta reda på var närmsta uppsamlingsplats och närmsta nödutgång är. Nedan är de viktigaste punkterna från skolans brand- och utrymningsinformation listade, dessa är bra att ha med sig vid eventuell brand:

 

•Använda handbrandsläckare om branden precis startat.

•Uppmärksamma och hjälp kamrater och besökare.

•Utrymningsvägarna är tydligt markerade och upplysta.

•Ställ dig utanför det larmade området (den stängda dörren) och stoppa de som tänker gå in, om det kan ske utan fara för dig själv!

•Invänta information från väktare och ansvariga från högskolan eller från Räddningstjänsten.