Södertörns studentambassadörer Fatima som studerar genusvetenskap, Hafsa som pluggar entreprenörskap och Jessica som studerar filosofi.

Södertörns högskola lyser upp på Sacomässan

I dagarna hålls den årliga mässan för utbildning, Sacomässan. Södertörns högskola är en av alla Sveriges högskolor och universitet som ställer ut. Nytt i Flempan är på plats för att känna av tempen på mässan och se hur det går i Södertörns monter.

Senaste åren har antalet sökande till Södertörn minskat och nu försöker man vända trenden. I mitten av hallen lyser det upp gult vilket är högskolans färg. I montern möter vi Jessica Karlén som studerar filosofi men som även arbetar med studentrekrytering på kommunikationavdelningen på Södertörns högskola.

Hon håller med om att montern syns.

–Ja, vi har satt in extra lampor i år så vi syns ännu lite mer, säger Jessica.

Men förutom att  locka till sig elever med den gula färgen och de starka lamporna så berättar Jessica att de dels marknadsför sig på mässan varje år men att de även arbetar under året för att nå ut till kommande studenter vid högskolan.

–Vi kan erbjuda ”fika med student” där du som är intresserad av ett program eller ämne får följa med en av våra studentambassadörer. Du får då hänga med på föreläsning, ta en fika tillsammans och visas runt på högskolan.

Hon berättar även att på högskolans hemsida, sh.se,finns projektet "jagvillnågotannat.se" där man kan svara på frågor kring FNs 17 globala mål för hållbar utveckling.

–Elever kan testa var deras intresse för hållbarutveckling ligger och sedan får de förslag på passande utbildning hos oss. Vi har märkt att allt fler ungdomar är engagerade i omvärldsfrågor och vi vill visa att Södertörns Högskola delar det engagemanget samt uppmuntrar ungdomar att studera samt arbeta för en hållbar framtid.
   

De har fått flest frågor om polisutbildningen, socionomprogrammet med storstadsprofil, ekonomi, design, teknik och lärarutbildningen under den första dagen.

–Men vi får även en del frågor kring andra ämnen och program, som filosofi till exempel.

I bakgrunden spelas en film upp som föreställer studenter på skolan. Filmen är producerad av Södertörns högskolas kommunikationsavdelning.

–Filmen visar dels hur det ser ut på Södertörn, hur det är att plugga där men även på den bredd av personligheter vi har här.

Hon tycker läget för högskolan är intressant då det ligger i Flemingsberg som är en förort.

–Det binder samman människor från olika delar av samhället.

Vi avslutar intervjun med att hon får beskriva Södertörn med tre ord.

–Nyfikenhet, familjärt och kritiskt tänkande svarar hon med ett leende.

Södertörns högskola ställer ut på Sacomässan mellan 28 och 30 november och det är studentambassadörer och studievägledare från skolan som är på plats för att informera. Sacomässan håller till på Stockholmsmässan och är öppen för alla men med inträdeskostnad på 70kr.

Läs mer: