Studenter vid Södertörns högskola. Foto: Amanda Zaza

Många avstängda studenter på Södertörn

I år har 47 studenter blivit avstängda från Södertörns högskola. Under november har fyra blivit avstängda på grund av plagiat. En utredning som DN gjort visar att fusk är största anledningen.
  • Försök att vilseleda vid examination
  • Stör eller hindrar undervisning eller prov
  • Stör verksamheten vid högskolans bibliotek
  • Utsätter en student eller anställd vid högskolan för trakasserier

Eva-Carolina Säfvelin, utredare på Studentavdelningen på Södertörns högskola, meddelar att 75 studenter blivit anmälda från årsskiftet till den femte december. Detta har hittills lett till att 47 personer blivit avstängda och 13 har fått varningar. Förra året anmäldes 145 studenter, varav 63 blev avstängda.

Om en anställd misstänker en student, ska studenten anmälas till disciplinnämnden som utreder fallet. Eventuell påföljd, varning eller avstängning beslutas av rektor.

Enligt disciplinnämndens protokoll har fyra studenter stängts av på grund av plagiat under november 2018.

Den 30 september publicerade DN en artikel om att fusket på svenska högskolor ökar och att Södertörn ligger högt på listan. Tidningen påpekar att plagiat är den vanligaste orsaken till att studenter blir avstängda.

– Vi har aldrig sett många ärenden som något negativt. Tvärtom visar det att vi arbetar aktivt med frågan, säger Eva-Carolina Säfvelin till DN.

Södertörns högskola arbetar för att ge tydliga instruktioner om plagiat och innebörden av att skriva med egna ord. Tidigare tentor och andra studenters skrivuppgifter brukar finnas tillgängliga, vilket kan bidra till att liknande texter lämnas in.

– Det är viktigt att studenten inser att det för att skriva något med egna ord inte räcker med att använda synonymer, förklarar Säfvelin.