Nödutgång. Foto: Frida Runemyr

Säkerhetskostnader för Södertörns högskola

För Södertörns studenters, anställdas och besökares säkerhet lägger högskolan varje år en stor summa pengar. Under 2017 var säkerhetskostnaderna över 3,3 miljoner kronor.

Två tredjedelar av kostnaderna lades på avtal för bevakning. Övervakning- och säkerhetstjänster, säkerhetsvakter och liknande. Den näst största kostnaden var säkerhetsservice. Det innebär bland annat reparationer och arbetskostnader kring övervakningssystem.

Säkerhetskostnaderna går till att undvika oönskade händelser såsom brand, inbrott stölder, våld och hot.