Victoria Barclay, sektionschef på läkemedelslaboratoriet. Foto: Ludwig Vesterström

Victoria Barclay: ”Studenterna är en del av vårt arbete”

Genom åren har Karolinska Universitetssjukhuset ingått i en mängd olika samarbeten med högskolor och universitet. Ett extra nära samarbete har man med Karolinska Institutet (KI), studenterna är en stor del av arbetet på sjukhuset.

Karolinska Universitetssjukhuset bedriver ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete av analysmetoder inom läkemedel.

Victoria Barclay, sektionschef på läkemedelslaboratoriet, visar mig runt på avdelningen. Hon berättar om de olika patientprover som laboratoriet jobbar med och förklarar hur själva arbetet på avdelningen går till.

– Klinisk farmakologi som vi tillhör, innefattar en laboratorieenhet, som består av tre olika sektioner. Vilket är doping-, missbruks- och läkemedelslaboratoriet. Vi på läkemedelslaboratoriet jobbar med att analysera läkemedel i patientprover, berättar Barclay.

Utifrån dessa prover analyserar läkemedelslaboratoriet fram rätt koncentration av läkemedlet. Så att patienten får den rätta medicinska doseringen.

Uppdrag att utveckla metoder

Karolinska Universitetssjukhuset bedriver även en rad olika samarbeten. Bland annat med Södertörn, KTH och KI. Utifrån dessa samarbeten får Karolinska uppdrag som berör klinisk farmakologi. Sjukhusets uppgift är då att hitta en analysmetod som ska hjälpa läkemedelsarbetet att lösa sitt problem.  

– Ett uppdrag kan vara att utveckla en metod som ska användas för att studera hur ett läkemedel bryts ner i kroppen. Då är det vår uppgift att arbeta fram den rätta metoden. Vi arbetar ständigt med att utveckla nya analysmetoder, som ska effektivisera vårat och andras arbeten, säger Victoria Barclay.

Sammanflätade med varandra

KI och Karolinska är två olika arbetsplatser, vilket alla inte har koll på. KI är ett statligt institut och Universitetssjukhuset bedrivs av Stockholms läns landsting.

– Vi är sammanflätande med varandra. Studenter som läser biomedicinska analytikerprogrammet på KI kommer till oss och har sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) här. Vi är involverade i deras undervisning och de är en del av vårat arbete. De är ju framtida kandidater till jobbet. Studenterna har många bra infallsvinklar gällande hur vi jobbar. Vilket bidrar till ett nytänkande inom arbetet, berättar Barclay.

Hur påverkar studenternas VFU det vanliga rutinarbetet som ni utför?

– Vi avsätter tid för studenterna i vårat arbete. En person på labbet som inte jobbar med rutinarbetet den dagen handleder studenterna. Vi vill ge dem en förståelse om arbetsmetoden, säger Barclay.

En del av ett större projekt

Victoria fortsätter att berätta om de examensarbeten som läkemedelslaboratoriet är inblandade i. Många studenter från KI väljer att utföra sina examensarbeten hos labbet.

– När de gör sitt examensarbete får de vara en del av ett större projekt. KI- studenterna får vara med i arbetsprocessen under en längre tid. Vi på labbet uppskattar att ta emot examensarbetare, berättar Barclay.

’’ Vi lär oss av varandra’’

Avslutningsvis förklarar Victoria samarbetet som KI och labbet har med varandra. Hur det är att lära ut sina arbetsmetoder till KI-studenterna.

– När man själv utbildar någon annan så får man tänka till en extra gång. Man lär sig att förklara på olika sätt så att studenten förstår. Det är ett fint samarbete med KI och labbet. Vi får ut väldigt mycket av studenterna och de får ut mycket av oss, vi lär oss av varandra.