Man med glasögon framför en bokhylla.

Anders Burman på sitt kontor på Södertörn. Foto: Frida Berntling

Nya program - nya möjligheter

Hösten 2019 startar fyra nya program på Södertörns högskola. Historikerprogrammet, Kulturanalysprogrammet med inriktning hållbar utveckling, bibliotekarieprogrammet och programmet Liberal Arts.

Historikerprogrammet

Historikerprogrammet är en treårig linje där du som student får träna på ditt kritiska tänkande genom att anlägga olika perspektiv inom historien.

 

– Vi vill ge en så spännande och intressant utbildning i historia som möjligt, säger Anders Burman, professor i idéhistoria.


Kulturanalysprogrammet med inriktning hållbar utveckling

Kulturanalysprogrammet med inriktning hållbar utveckling är en unik utbildning för dig som vill arbeta med social, ekonomisk och miljömässig utveckling. Maria Vallström är programsamordnare och menar att fokuset kommer att ligga på utförandet.

 

– Etnologer har intresserat sig för hållbarhet och miljö sedan 90-talet, men på senare har vi sett att det fattas något med människors påverkan på miljön, säger Maria Vallström.

Maria Vallström i ett konferensrum på Södertörn. Foto: Frida Berntling

 

“Jag vill alltid rädda världen”

Under den första terminen på programmet ska studenterna samarbeta med retorikerna och miljövetarna. Under termin fem och sex ligger fokuset istället på interaktiv metod. Där kommer man att titta på samverkan med samhället och arbetslivet. Maria Vallström poängterar dessutom att fokuset är på den kulturella och sociala aspekten då det finns brist på sådan forskning.

 

– Många miljöprogram fokuserar på storstäder, men vi kommer också att titta på landsbygden. Jag hoppas att många vill söka till detta program, säger Maria Vallström.

 


Bibliotekarieprogrammet

Bibliotekarieprogrammet är det första i Stockholm och bibliotekarien Ylva Nordblad menar att Södertörns högskolebibliotek kommer att jobba nära utbildningen.

 

Jag är väldigt positiv till att det kommer en bibliotekarieutbildning till Stockholm då man tidigare har varit tvungen att gå i Borås eller Umeå för att utbilda sig till bibliotekarie, säger Ylva Nordblad, bibliotekarie på högskolebiblioteket i Södertörn.

Ylva Nordblad på högskolebiblioteket på Södertörn högskola. Foto: Frida Berntling

 

Liberal Arts

Programmet Liberal Arts på Södertörns högskola ger dig en spetsutbildning inom humaniora. Utbildningen har flera infallsvinklar, som filosofi, idéhistoria, litteraturvetenskap och medie- och kommunikationsvetenskap.

 

– Eftersom Södertörn har starka forskningsmiljöer inom filosofi, idéhistoria och medie- och kommunikationsvetenskap ville vi starta ett spetsprogram med de inriktningarna. Anledningen till att man studerar humaniora är för att förstå den värld och samhället vi lever i, säger Anders Burman.

 

Sista ansökningsdag till högskola eller universitet är på måndag den 15 april.