Intervju med Oktay Ikiz. Foto: Latifa Rohani

SÖFRE söker faddrar

På fredag är sista dagen att söka till att bli fadder. Mellan 26 augusti och 15 september kommer insparken 2019 att äga rum för nya studenter. Studentföreningen “SÖFRE” Södertörns förenade Ekonomer söker nu faddrar till insparken.

Det är “SÖFRE” som är ansvariga för att ordna insparken. Insparken pågår alltid under två till tre veckor och under den tiden hålls olika aktiviteter, så som bollekar, cykellekar, och vattenlekar i parker. Syftet är att alla antagna ekonomstudenter på ett enkelt sätt ska lära känna varandra och tidigare studenter. Varje år väljer de ett tema. Tidigare år har de haft Harry Potter och rymden. I år har projektgruppen valt Superhjältar. 

Men insparken är inte bara för studenter som läser ekonomi. Oktay Ikiz, pluggar sitt andra år på programmet utveckling och internationellt samarbete. Trots att han inte pluggar ekonomi är han delaktig i SÖFRE. Ända sedan han började på Södertörn har han engagerat sig då han anslöt sig till insparken och fick en fadder. Han rekommenderar detta till alla studenter som ska börja på Södertörn. Han berättar att det gav honom en rolig start på studentlivet.

Oktay var fadder förra året och i år kommer han vara det igen. 

– Jag tycker att det är jättekul att få välkomna alla nya studenter till Södertörn. De ska få en rolig kickoff på studentlivet. Det är viktigt att få en social krets och att ha kul, säger Oktay Ikiz.

Att vara fadder innebär att man ska vara aktiv inom projekten. Alla fadderbarn ska trivas bra och inte känna sig ensamma eller otrygga. Oktay Ikiz är aktiv medlem och är inne på sitt fjärde projekt. Han rekommenderar alla som ska börja på Södertörn att involvera sig i SÖFRE.

– Det kan hända att studenter flyttar från andra städer för att börja plugga här. För dem är det extra viktigt att de ska känna sig som hemma, säger han.