Collage på Mona Lifwergren och skolans tomma lokaler.

Nytt gymnasium på campus i höst

Av Adriano Visconti
Widerströmska gymnasiet startar sin verksamhet i höst, vilket Nytt i Flempan skrivit om tidigare. Verksamheten kommer att hålla hus i Karolinska institutets nya lokaler mitt på Campus-området. Nytt i Flempan har talat med rektorn och projektledaren Mona Lifwergren som blivit inspirerad av alla forskningsprojekt som sker på campusområdet.

Det nya gymnasiet slår upp sina portar i höst och kommer att ha plats för ungefär 180 elever första året. Widerströmska delar lokaler med Karolinska institutet på Blickagången, bredvid Röda korsets och KTH:s lokaler. Mona Lifwergren som är rektor på skolan hoppas att man vid projektets slut lyckats locka till sig lite fler än 500 elever.

–Konceptet är unikt med en gymnasieskola så nära akademierna. På så sätt blir det mer än bara ett samarbetsprojekt, vilket många andra gymnasieskolor har. Vi är unika, säger Mona Lifwergren.

Skolan har ett formellt avtal med Södertörns högskola samt de andra akademierna på campus. Lärarna på gymnasiet kommer få en god vägledning av de lärare som finns på högskolan. Det ska bidra till att lärarna på Widerströmska enkelt och professionellt ska kunna förbereda eleverna inför det kommande studentlivet.

Enligt Mona Lifwergren innebär det nya gymnasiet fördelar för eleverna. Placeringen av Widerströmska på campusområdet kommer förhoppningsvis motivera ungdomarna att fortsätta med sina studier i framtiden.

– Vi är unika och vill att eleverna ska lyckas, säger hon.

Widerströmska satsar på fyra olika program, natur, teknik, ekonomi och vård & omsorg. Teknikprogrammet kommer även att erbjuda eleverna ett fjärde år. Det fjärde året är inriktningen produktionsteknik med kurser inom medicinsk teknik. Eleverna blir med denna utbildning gymnasieingenjörer.