Gula västar och instruktionskort sitter uppe runt om på Södertörns högskola Foto: Victoria Sid

Har ni sett de gula västarna?

Under våren har det placerats ut gula västar på Södertörns Högskola. Det är en del av en ny utrymningsorganisation som ska förenkla vid en akut situation. Idén är att vem som helst ska kunna agera.

Gula västar med tillhörande instruktionskort är en del av högskolans nya utrymningsplan. Modellen är tagen från Karolinska institutet och tanken är att vem som helst ska kunna agera utrymningsinformatör vid en akut situation. Få i högskolans personal sitter på samma plats hela dagen därför har utrymningsplanen anpassats efter rörligheten.

 

–Västarna har vi hängt upp allt eftersom. Vi började i biblioteket men det finns fortfarande platser där västar ska upp, säger Maria Östman, säkerhetschef på Södertörns högskola.

 

Vid en akut situation tar en frivillig person på sig en gul väst och följer det som står på instruktionskortet tillhörande västen. Personen räknas då som en utrymningsinformatör och har i uppgift att gå genom lokalerna och lugnt uppmana de som är kvar i byggnaden att utrymma via närmsta nödutgång. Alla som befinner sig på högskolan har ett ansvar vid en akut situation och ska utrymma byggnaden snarast.

 

–Om vi skulle ha speciellt utsedda utrymningsinformatörer hade det blivit svårt att garantera att rätt person är på rätt plats vid rätt tillfälle. Denna modell är även enklare att upprätthålla över flera år, säger Maria Östman.

 

Utrymningsinformatören är även den som söker kontakt med räddningstjänsten eller fastighetsägarens drifttekniker när dessa kommer till platsen och meddelar efter besked från dessa när det är säkert för medarbetare och studenter att återvända in i byggnaden igen.

På högskolans hemsida meddelar de att om larmet går ska du påbörja utrymning omedelbart. Utsätt inte dig själv för risker men hjälp till om någon är i uppenbar fara.