Ingång till Södertörns studentkårs expedition

Södertörns studentkår. Foto: Hanna Dahl

Nu nomineras kårens nya eldsjäl

Av Hanna Dahl

Just nu pågår nomineringarna till terminens eldsjäl inom Södertörn högskolas studentkår (SöderS). Titeln delas ut till en student som verkar inom SöderS och som inspirerar andra att engagera sig i föreningslivet. Eldsjälen ska även vara en förebild för andra studenter på skolan och ha bidragit till utvecklingen av studentkårens arbete. För att kunna nominera krävs medlemskap i kåren och vinnaren utses av SöderS styrelse. Nomineringsperioden avslutas den 10 november och vinnaren presenteras under en föreningsfest den 21 november.