”Det är olika för alla men för mig går det inte att plugga hemma. Jag blir lätt distraherad och tycker det är lättare att plugga på till exempel på bibliotek.”

Sam Hamidsales 24 år, Högskoleingenjörprogrammet Medicinskt teknik, KTH