Bokhylla.

Bokhylla på Söderntörns Högskolebibliotek. Foto: Ina Berggren Haugen

Här hittar du plånboksvänlig kurslitteratur

Av Ina Berggren Haugen
Känner du också hur det svider i plånboken när du ska köpa kurslitteratur? Upplever du att CSN-bidraget inte räcker till? Du kan vara lugn. Nytt i Flempan guidar dig till plånboksvänlig kurslitteratur och frågar studenter på campus om deras bästa tips.
Södertörns Högskolebibliotek:
Här finns all kurslitteratur du behöver. Biblioteket har tryckta böcker och elektroniska material.
Plats:Campus Flemingsberg
Harrys Böcker:
Här hittar du kurslitteratur till kurser på Karolinska Institutet och Södertörns Högskola. Sedan april 2019 säljer bokhandeln även begagnad kurslitteratur. Plats: F-huset
SöderS andrahandsbokhandel:
Denna bokhandel drivs av studenter och säljer böcker i andrahand. SöderS har även en byteshylla med gratis böcker som kan bytas mot kurslitteratur du inte behöver eller får sålt.
Plats: F-huset

På Campus Flemingsberg finns ett stort utbud av kurslitteratur. På campus hittar du bland annat Södertörns Högskolebibliotek, Harrys Bokhandel och studentkårens ideella SöderS andrahandsbokhandel. Harrys Bokhandel har sedan april tagit emot och sålt begagnade böcker.

 

Felicia Liljehäll, journaliststudent, betonar vikten av att prioritera böcker som är viktigast och kommer användas mest under kursens gång.

 

– Böcker som bara används till en delkurs försöker jag alltid att låna på biblioteket och då gäller det att vara ute i god tid, säger Felicia Liljehäll.

 

Studenter hjälper varandra

Det finns ofta en Facebookgrupp för varje program där många tidigare studenter säljer kurslitteratur som de inte längre behöver. Många gånger säljer de böcker för en hel termin till ett paketpris. Simon Fatemi, polisstudent, berättar om hur han använde sig av en Facebookgrupp. 

 

– Jag köpte mina böcker av en tidigare polisstudent till reducerat pris. Jag slapp känna stressen över de höga priserna och att vara rädd för att inte hitta kurslitteraturen i tid. En extra bonus med att köpa begagnat är att se vad den tidigare ägaren hade strukit under och ansåg vara viktigt, säger Simon Fatemi. 

 

Naturligtvis är det bästa alternativet att låna böcker för plånboken men då gäller det att vara ute i god tid. Böckerna blir snabbt utlånade. Då går det alltid att vända sig till tidigare studenter, bokhandlar och hemsidor med begagnade böcker.