På glasdörrarna till det nya informationscentret sitter lappar som informerar om bygget. Innanför glasdörrarna syns syns en byggarbetare i arbete

I januari slår dörrarna till det nya Infocentret upp. Foto:Hanna Dahl.

Infocenter ska hjälpa studenter

Av Hanna Dahl
Snart blir det enklare som student att hitta och få kontakt med de olika funktionerna på Södertörns högskola. Den 7 januari öppnar det nya Infocentret som ska bli en samlingsplats för verksamheterna på skolan.

Sedan juni i år har en av flyglarna på våning fem i huvudbyggnaden på Södertörns Högskola varit under renovering för att göra plats åt ett nytt informationscenter. I den omgjorda flygeln ska bland annat skolans reception, MedieCenter, studenthälsa och studentkårens expedition flytta in. Tanken är att samla skolans service- och stödfunktioner i ett enda infocenter, berättar enhetschefen Sofia Karlsson för Nytt i Flempan.

 

Ska underlätta för eleverna

Lösningen med ett samlat informationscenter utformades efter att personalen fått intryck av att det varit svårt för studenterna att hitta rätt funktion för den hjälp de sökt. För tillfället finns stöd- och serviceverksamheterna utplacerade på olika ställen på skolan. Bland annat finns två utbildningsexpeditioner, en separat reception, en lokal för studenthälsan och en för MedieCentret. Det har gjort att studenter många gånger blivit runtskickade mellan de olika lokalerna för att kunna hitta och få rätt hjälp, berättar Sofia Karlsson. Den nya lösningen ska göra det lättare för studenterna att få relevant assistans fortare.
– Det blir en fysisk plats dit man kan gå med alla sina ärenden, säger Sofia Karlsson

 

”Det är ofta mycket folk och långa köer”

Studenten Togo Ali lånar ofta teknikutrustning från MedieCentret till sin utbildning i medieteknik. Han upplever att det många gånger är trångt vid MedieCentret som ligger i en öppen lokal intill korridoren på markplan i huvudbyggnaden på högskolan. Han är orolig för att det kommer bli ännu trängre när flera av skolans verksamheter flyttar in i samma flygel.

– Det är ofta mycket folk och långa köer vid MedieCentret, och jag tänker att det kanske blir ännu mer när de flyttar. Jag ser inte fram emot det, säger Togo Ali.

Samtidigt tycker han att det är en bra idé att underlätta för studenterna att hitta till de olika funktionerna på skolan. Genom att samla ihop verksamheterna blir det enklare och mer effektivare att få hjälp med olika ärenden.

– Jag kan se det från den positiva sidan. Det är bra att ha allt på samma ställe.

 

Ny teknik för tentautlämning 

De nya lokalerna i Infocenter kommer att vara större till ytan än de sammanlagda tidigare lokalerna för funktionerna. Men Sofia Karlsson berättar att det nya utlämningssystemet för skrivna salstentor är grunden för verksamheten i det nya Infocentret. Med start från och med någon gång mellan slutet av 2019 till början av 2020 kommer studenternas skrivna salstentor inte längre gå att hämta ut i fysisk kopia vid utbildningsexpeditionen.

I Infocentret kommer det att finnas ett rum där de skrivna tentorna kommer skannas in av personal. Studenterna kommer sedan att kunna se sina digitala kopior på skolans hemsida. Det nya systemet ska minska köerna samt arbetet för personalen på utbildningsexpeditionen. Sofia Karlsson menar att genom att ta bort utlämningsmomentet skapas en större chans för studenter att vända sig dit med andra frågor.

 

Snart full fart i Infocentret

Ännu pågår byggarbetet i flygeln på våning fem, men snart ska Infocentret stå klart. Den 4 november besiktades bygget och redan i mitten av november sätts det administrativa arbetet i centret igång. Då påbörjas uppstarten i lokalen av Sofia Karlsson och sex informationskoordinatorer. Så småningom flyttar sedan skolans olika funktioner in och den 7 januari slår Infocentret upp sina dörrar för studenter och personal.

Läs också: