Anders J Persson, akademisk leder på Södertörn Foto: Jannie Flodman

Utredning ska locka fler till läraryrket

Lärarbristen är en av regeringens mest prioriterade frågor, därför krävs det en förbättring av utbildningen. Anders J Persson, akademisk ledare vid Södertörns högskola är en av utredarna som ska ta sig an förslagen om hur lärarutbildningen ska bli mer attraktiv.

Lärarbristen är i ständig fokus. Lärarutbildningen har diskuterats sen Januariavtalet, i punkt 56 framgår det att lärarutbildningen måste genomgå en reform, som har kommit ur den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Denna reform innebär bland annat att utbildning skärps, att man stärker sammankopplingen av teori och praktik samt att man lägger mer fokus på metodiken. Även underlätta förutsättningar för akademiker att välja läraryrket, korta ner längden för kompletterande utbildningar och att studietakten ska höjas. Man menar att man ska underlätta för lärarstudenter genom att de ska kunna jobba på en skola under tiden de studerar. Lärarbristens huvudorsak är ett ökat elevunderlag som höjer efterfrågan på lärare. Omkring 80 000 förskolelärare och lärare kan beräknas saknas år 2031, en uträkning som Skolverket och Universitetskanslersämbetet har gjort.

Kvalitén måste höjas

 Anders J Persson som är akademisk ledare på Södertörns Högskola är en av de utredare som ska biträda Utbildningsdepartementet med att ta fram förslag på åtgärder för att öka kvaliteten på lärarutbildningen. Förslaget ska lämnas fram senast den 31 mars 2019.

 Anders menar att vi behöver utbilda fler och bättre lärare. Lärarutbildningen behöver stärka kvalitén, även förändra vissa saker samt hitta fler banor in i lärarutbildningen och läraryrket.

 Vad ser du idag för problem ute på lärarutbildningen?

 -I vissa utbildningar ser vi problem som avhopp och genomströmmingar. Dessa avhopp beror på en mängd olika saker, det kan vara att det inte är som man har tänkt sig eller det är lätt att söka en utbildning. Vi vet även att studenter i hög grad arbetar parallellt med sina studier vilket kan orsaka problem. Det finns mängder av orsaker, det är svårt att peka på just en, berättar Anders J Persson.

Hur långt har ni kommit med dessa förlag, kan du ge något exempel på ett förslag som ska lämnas fram?

 — Nej det kan jag inte göra utan vi startade för två veckor sedan så förslagen kommer i slutet av mars nästa år. Så vi utreder hur vi kan titta på det här, vilka för och nackdelar finns det.

Hur ser arbetet ut som ni utför just nu?

 — Vi jobbar på med att titta på de olika delarna och en del är hur vi ska underlätta för studenterna att studera och arbeta samtidigt. Vi träffar olika organisationer som till exempel lärarnas riksförbund för att få en inblick och synpunkter på hur de ser detta ser ut i skolorna. Det känns både viktigt och kul att man får chansen att kunna påverka lärarutbildnings framtid, säger Anders J Persson.