Proffesorn Peter Strandbrink har tidigare i veckan släppt bok " 9 politiska begrepp - ideologi, språk och begreppsanalys" Foto: Jannie Flodman

Södertörns professor Peter Strandbrink har släppt ny bok

Peter Strandbrink som är professor på Södertörns högskola har tidigare i veckan släppt boken "9 politiska begrepp - Ideologi, språk och begreppsanalys" I denna bok har Peter utvecklat en modell för att förstå politisk-normativ begreppsbildning och analyserat nio av de mest framträdande politiska begreppen. Boken lämpar sig till universitetskurser i statsvetenskap och filosofi men kurser som idéhistoria och litteraturvetenskap. Peter har hämtat exempel från filmer, populärkultur och litteratur som gör att boken kan vara mer tillgänglig för en bredare allmänhet.