Student på Södertörns högskola Foto: Gizem Dil

Stressen ökar på Flemingsbergs campuset

Många studenter upplever stress och ångest på grund av studierna. Enligt en studie som Nytt i Flempan genomförts på Flemingsbergs Campus upplever majoriteten att de är stressade över studierna.

Stockholms Musikpedagogiska Institutets studenter upplever sig inte lika stressade över studierna som studenterna på Södertörns högskola och Karolinska Institutet gör.

En anledning till att studenter upplever sig stressade är schema uppläggen, då föreläsningar och seminarium krockar med varandra.

 

 

Psykisk ohälsa innefattar till exempel oro, stress, sömnsvårigheter, ångest och nedstämdhet samt mer allvarliga symtom som motsvarar psykiatrisk diagnos. Allt fler unga får antidepressiva läkemedel utskrivet, framför allt kvinnor. Förutom detta så vårdas flera unga individer inom den psykiatriska slutenvården som innebär att det bedrivs utav sjukhuset, enligt kunskapsguiden.

Psykisk ohälsa kan ha olika svårighetsgrader med mer eller mindre permanenta symtom. Speciellt barn och unga vuxna som har fått specialiserad vård för ångestsyndrom och depression riskerar en längre sjukdomsförlopp. Riskerna kan vara försämrad hälsa och funktionsförmåga. Risk för försämrad funktionsförmåga i tidig ålder kan göra det svårare för unga att tillägna sig till studierna, enligt socialstyrelsen.

Enligt folkhälsomyndigheten har det framförts en undersökning om nedsatt psykiskt välbefinnande. I åldersgruppen 16–29 år angav 33 procent av kvinnorna och 19 procent av männen att de lider av psykisk ohälsa.

Vesal Kabi, 26 studerar interkulturellt företagande på Södertörns högskola och känner sig stressad på grund av studierna, dock en positiv stress.

– Jag kan tycka att det är en positiv stress för då presterar jag bättre. Det jag brukar göra för att dämpa stressen är att ta långa promenader samt prata med någon och ventilera mig. Jag vet om att Södertörns högskola har personer som till exempel kurator, psykolog och en pastor för att få hjälp. Jag tycker att det är bra och jag själv skulle kunna tänka mig att besöka alla tre. Det kan vara skönt att prata med någon som har tystnadsplikt, säger Vesal Kabi.