– Genom att vara förberedd, disciplinerad och prioritera.

Saiad Safari, Europaprogrammet, inriktning etnologi, SH