– Jag känner mig inte stressad. Det är viktigt att vara förberedd.

Martin von Heland, Europaprogrammet, inriktning statsvetenskap, SH