CAMPUS. Skolan ger studenter möjlighet att ta del av avancerad europeisk forskning

Seminarium på campus:

Forskare berättar om livet i sovjetiska fångläger

Av Mariam Huss

Under november och december får Södertörns högskola besök av ett stort antal framstående östeuropeiska forskare och doktorander. Tillsammans med högskolans personal för de samtal om tvärvetenskaplig forskning. Projektet och konferenserna, CBEES, är inne på sitt fjortonde år. Södertörns egen Julia Malitska är ansvarig för högre seminarier under pågående konferenser. För den intresserade finns möjlighet att delta vid ett antal öppna seminarier. Den 18 november ges ett högre seminarium i MA796 om det Ryska koncentrationslägret Solovki på 1920-talet. Doktoranden Andrea Gulotta ska diskutera sin forskning kring det kulturella livet på fängelset med andra forskare.

Mer information om konferensen finns på Södertörns högskolas hemsida.