Karin Garmin-Legert är programdirektör på tandläkarutbildningen (grundutbildningen och KUT) på Karolinska institutet.

Tuff konkurrens bland utländska tandläkare på KI

Tandläkare med utländsk tandläkarlegitimation måste komplettera sin utbildning på KUT, kompletterande utbildning för utländska tandläkare, för att få en giltig legitimation i Sverige. 2019 sökte 239 personer utbildningen på Karolinska Institutet men bara 16 blev antagna.

Utländska tandläkare som vill få en svensk tandläkarlegitimation kan få vänta i flera år. I Sverige finns det tre lärosäten som erbjuder utbildningen, Karolinska Institutet, Göteborgs universitet och Malmö universitet. Platserna för utbildningen är begränsade och bara ett fåtal av de som söker utbildningen blir antagna.

Samtidigt råder det tandläkarbrist i Sverige. De största åldersgrupperna bland tandläkare är 55 till 64 år vilket betyder att många kommer gå i pension de närmaste åren.

För att bli antagen måste man gå igenom en antagningsprocess som består av ett prov, en intervju och ett praktiskt test. De 35–50 personer med bäst resultat går vidare till nästa steg i processen, det praktiska testet och en intervju. De 16 med bäst resultat på det praktiska testet och intervjun får plats på utbildningen.
 

Karin Garmin-Legert är programdirektor för grundutbildningen och KUT på Karolinska institutet. Hon säger att Karolinska Institutet alltid strävar efter förbättring.

– Vi har ändrat i antagningsprocessen för att det ska bli mer rättvist. Förut kollade vi bara på tidigare meriter, utan några prov eller praktiska tester, men insåg att det inte var en bra antagningsprocess. Nu är processen mer rättvis och alla som söker har lika stor chans att komma in på utbildningen, säger Karin Garmin-Legert.

Det finns två orsaker till att Karolinska Institutet bara har 16 platser på utbildningen.

– Vi har inte tillräckligt med utrymme här på KI. Vi har till och med skapat en ny avdelning där KUT håller till i dag, där finns det 8 stolar på 16 elever. Men det är också en fråga för regeringen. De har bestämt att vi ska ha 90 grundutbildningsplatser. Om vi ska expandera KUT kan vi behöva minska grundutbildningsplatserna, och det är ett beslut som regeringen måste ta, säger Karin Garmin-Legert.

Om det är för många som klarar antagningen lottar skolan för att avgöra vilka som kommer in på utbildningen.  

– Man kan tycka att det är orättvist. Men hur ska vi annars göra? Vi har försökt olika sätt men inte kommit fram till en bättre lösning. En lösning vi har diskuterat är att de med samma resultat får komma tillbaka och göra ett kompletterande prov, dock är det en fråga om resurser. Samma problem kan ju uppstå igen.

 

Vi har träffat Ibrahim Fawakheeri som lyckats komma in på utbildningen på Karolinska Institutet. Han tycker utbildningen är bra och kom in efter tredje försöket.

- Första gången klarade jag provet, men eftersom det var fler som fick samma resultat som jag avgjorde ett slumpmässigt lotteri vilka som blev antagna. Jag är säker på att jag hade klarat resten av antagningsprocessen om jag hade gått vidare från provet, säger Ibrahim Fawakheeri.

Han vill se en ändring i antagningsprocessen och tycker alla som klarar första provet borde gå vidare till nästa steg i processen.
- Jag tycker inte att slumpen ska få avgöra om man blir antagen eller inte, säger Ibrahim Fawakheeri.