Ronny Claesson, fastighetsförvaltare på Södertörn. Foto: Jakob Gromer.

Halverad energiförbrukning gynnar miljön

Clara stiftelsen, som äger och förvaltar fastigheten Södertörns högskola hyr, har halverat energiförbrukningen sedan 2010. Något som gynnar både miljön och plånboken. ”Vår ambition är att hela tiden bli bättre, säger Ronny Claesson, fastighetsförvaltare på Clara stiftelsen.
Värme hämtas från berggrunden via borrhål som är mellan 50–200 meter djupa. Värmen kommer ursprungligen från solen.

Fastigheter står för en stor del av energiförbrukningen i Sverige och cirka 26 procent av världens utsläpp kommer från produktion av el och värme. I EU:s direktiv om förnybar energi står det att 20 procent av energiförbrukningen i EU 2020 ska komma från förnybar energi.

I Södertörns högskola årsredovisning från 2018 skriver skolan att de har miljö- och hållbarhetsmål för bland annat den direkta miljöpåverkan, till exempel elförbrukning. Fastigheten som Södertörns högskola befinner sig i har halverat sin energiförbrukning sedan 2010. Bakom halveringen ligger fastighetsägaren, Clara stiftelsen.

-Vi har skapat ett helt eget program för energiövervakning. Med hjälp av det kan vi följa förbrukningen hela tiden. Vi har även installerat närvarosensorer i hela fastigheten, vilket gör att belysningen bara lyser när någon är i närheten, för att minska elförbrukningen, säger Ronny Claesson.

Dock finns det en del problem med energiförbrukningen, vissa investeringar är dyra och andra går inte att genomföra.

 -Vi har tillsammans med skolan diskuterat möjligheten att installera solceller. Det finns tillräckligt med yta för solceller, men det är tyvärr för dyrt. I framtiden när tekniken gått framåt och det förhoppningsvis är billigare kan det bli ett alternativ. Vi har också undersökt möjligheten för bergvärme men berget under oss är för poröst, säger Ronny Cleasson.

Genom olika investeringar i fastigheten har de minskat energiförbrukningen nästan varje år, med undantag för 2012, 2016 och 2018.

-Vår ambition är att hela tiden bli bättre, säger fastighetsförvaltaren Ronny Claesson.