Kristina Lund bjuder in för samtal om hur våra röster fungerar och hur vi kan förbättra de. Foto: Rebecka Lindqvist.

Hon ska lära Sverige att tala rätt

Högskolan Stockholms musikpedagogiska institut flyttade till campus Flemingsberg för 2 år sen. Deras fokus ligger på att ge en konstnärlig professionsutbildning som musikpedagog eller logonom.
– Alla kan göra någonting med sina röster, säger Kristina Lund.

Kristina Lund är utbildningsledare för logonomprogrammet på Stockholms musikpedagogiska institut och har varit det sen 2015. Hon ser till att utbildningen utvecklas för att motsvara behoven som finns ute i samhället. Kristina Lund är ansvarig för att anställa nya lärare och undervisar också på skolan. Hon gick själv utbildningen sång-, kör- och tvärflöjtspedagog på 70-talet. Därefter jobbade hon på skolan med kördirigering och sång tills hon i slutet på 80-talet beslutade sig för att utbilda sig till talpedagog.

 

– Jag blev fullständigt röstnörd, tyckte att det här var skitkul och nu ville jag ut och frälsa världen.

 

SMI har anor sen 60-talet och finns nu på campus Flemingsberg sedan två år tillbaka. Lärosätet erbjuder två utbildningar, programmen för musikpedagog och logonom, men också ett flertal fristående kurser. Utbildningen i logonomi ger kompetens att arbeta som röst- och talpedagog med estetisk inriktning. Logonomer hjälper personer som använder sin röst ofta, som personal i radio och tv, skådespelare, lärare samt chefer och ledare.  

 

Den tvååriga utbildningen startar vartannat år och tar endast in fem studenter per gång.

 

– Det beror delvis på att det inte finns så många arbetstillfällen. Vi som är i branschen vet att samhället verkligen behöver det här. Men det finns inte tjänster, det är väldigt få där ute som förstår att det går att träna det här. Så länge det ser ut så med efterfrågan vill vi inte utbilda för många för det leder bara till arbetslöshet för dem, säger Kristina Lund.

 

Under utbildningen fördjupar man sig i hur röster fungerar. Hur man artikulerar och binder ord i följd på bästa sätt för rösten och stämbanden. Man lär sig även hur man ärver röstbeteenden när man lär sig prata genom härmning. Studenterna lär sig övningar och texter som ska underlätta specifika problem och behov.

 

– Man kan inte lära någon annan hur den ska göra om man inte själv vet hur man ska göra. Därför går mycket tid åt att själv lära sig hur man gör för att sen kunna lära ut det till andra.

 

Utbildningen använder sig av övningselever som studenterna jobbar med terminsvis för att öva på att lära ut och lösa olika typer av problem. Övningseleverna som de tar in är uteslutande vuxna över 18 år för att de inte ska ändra på något när rösten fortfarande utvecklas. De som anmäler sig som övningselever får 10 lektioner á 40 min under en termin för 600 kronor.

 

– Studenterna behöver olika typer av övningselever med olika typer av problem. Det behöver inte vara ett jätteproblem. Vi tar med glädje emot anmälningar, om det är fullt en termin och man har anmält sig har man förtur till nästa termin. Förutsatt att det är ett behov vi kan tillgodose.

 

Utbildningsledare Kristina Lund tycker det viktigaste budskapet med logonomi är att alla kan göra någonting med sin röst. Man föds inte med sin röst utan den utvecklas ständigt.