Flemingsbergs campus. Foto: Nytt i Flempan

Socionomprogrammet mest populärt - men ekonom mest lönsamt

Av Ophelia Larsson
Enligt Arbetsförmedlingens prognos för 2024 kommer det vara störst brist på personal inom sjukvården samt lärare och förskollärare. I och med den stora efterfrågan har just förskollärarutbildningen blivit särskilt populär. Men i topp på Södertörns antagningslista ligger fortfarande Socionomprogrammet.

I år ökade antalet förstahandssökande till Södertörn med hela 7,8 procent jämfört med förra året. Enligt högskolan är detta den tredje största ökningen i landet. Den utbildningen som ligger i topp med flest sökande är Socionomprogrammet med storstadsprofil. En populär utbildning genom åren, trots att siffrorna visar att medellönen efter examen inte är särskilt hög och arbetsmarknaden är tuff. Magdalena Elmersjö är lektor i socialt arbete och menar att det är intresset för samhällsfrågorna som lockar studenter.

 

– De studenter som läser hos oss visar alla på ett genuint samhällsengagemang, de vill vara med och bidra till ett bättre samhälle för alla. Jag tror att vårt socionomprogram är populärt för att det attraherar just denna grupp engagerade studenter.

 

Henrik Upphagen studerar programmet och han är nöjd med sitt val av studier.

 

– Det är en väldigt bred arbetsmarknad som ger många jobbmöjligheter. Sedan är skolans läge en fördel för mig, därför valde jag Södertörn, säger han.

 

 

 


Förskollärarprogrammet är inte lika populärt men ligger ändå på sjätte plats av de mest populära utbildningarna för höstterminen 2019. Enligt arbetsförmedlingens prognos är jobbchanserna goda, förskollärare ligger på  tredje plats av de hetaste yrkena 2024. Lärarförbundet har länge krävt högre löner till förskolelärare och bättre arbetsmiljö för att komma runt bristen och enligt Victoria Wadsten, adjungerad lärare på förskollärarutbildning, handlar det också om statusen på yrket.

 

– Jag tror att det är många som har blivit medvetna om behovet av en kompetenshöjning inom förskolan och speciellt de som söker erfarenhetsbaserad utbildning. Att de som redan jobbar på förskola bestämmer sig för att utbilda sig handlar dels om att höja sin egen status, men också statusen på yrket.

 

En utbildning som också ligger högt upp i listan är personalvetarprogrammet. Där kan man däremot se att snittlönen för exempelvis en rekryterare är låg, cirka 32 000 kronor. Dessutom är arbetsmarknaden tuff enligt arbetsgivarna. Endast 14 procent svarade att de ansåg att det var brist på personal enligt SCB:s statistik.

 

Om du strävar efter den mest lönsamma utbildningen så är det treåriga ekonomiprogrammet rätt för dig. Här har du högst chans att landa i ett högbetalande yrke. Snittlönen för till exempel en logistikchef ligger på 62 000 kronor. Det är den näst mest populära utbildningen på Södertörn men även här är det hård konkurrens på arbetsmarknaden enligt arbetsgivarna.