Genrebild. Foto: Pixabay

Lärarstudenterna fuskar mest

På Södertörns högskola är lärarutbildningen den institution där flest studenter blivit anmälda för fusk.

Enligt dokument från högskolans disciplinnämnd är lärarutbildningen den institution som fuskar mest. Fusket inkluderar plagiat, otillåtet samarbete och otillåtna hjälpmedel som mobiltelefon eller fusklapp.

 

Med hjälp av skolans disciplinnämnd har Nytt i flempan fått tagit del av 2019 års disciplinanmälningar. Dokumenten visar en tydlig skillnad på institutionerna på skolan. Lärarstudenterna ligger högst upp och har närmare hälften av anmälningarna under året. Institutionen för samhällsvetenskap inkluderar program och kurser som företagsekonomi, sociologi och journalistik. Samhällsvetarna är de som står för en fjärdedel av anmälningarna om fusk.

 

Anmälningar om fusk från polisutbildningen visas inte i dokumenten från disciplinnämnden.

 

Varför just lärarutbildningen är den institution där anmälningar om fusk förekommer mest är oklart. Det kan bero på att de är bättre på att komma på fuskare på lärarutbilningen, att lärarutbildningen har fler studenter eller gör fler examinationer.

 

Enligt högskoleförordningen, kapitel 10 ska det finnas en disciplinnämnd vid varje högskola. Nämnden utreder och handlägger disciplinärenden som anmäls på skolan.