Studentkåren och studentföreningarna på Södertörns högskola verkar för ett levande campus. Foto: Rebecka Lindqvist

Studentföreningarna och det kassa studentlivet?

Studenter i Flemingsberg saknar aktiviteter och information från studentkåren och föreningarna. Men studentföreningarna menar att engagemanget för ett aktivt studentliv måste bli större bland studenterna själva.

Studentlivet i Stockholm beskrivs oftast som obefintligt. Det är en stad med universitet och högskolor, inte en universitetsstad. Är studentlivet på campus Flemingsberg annorlunda och lyckas studentkårerna nå fram till studenterna?

 

– Vilket studentliv? frågar socionomsstudenten Elvira Nyman.

 

På campus Flemingsberg finns flera studentkårer och föreningar. Varje skola har minst en studentkår som planerar event, fester och ser till att skapa mervärde för studenterna under studietiden. Studenten Malin Jeppson menar att hon gillar Södertörn som studentplats men att hon inte har haft något intresse i att engagera sig.

 

– Jag är nöjd med att gå i skolan här. Punkt, säger hon.

 

 

Den främsta och största studentkåren på campus är SöderS, Södertörns högskolas studentkår. De anordnar flera event i samarbete med skolans olika studentföreningar, bland annat den populära frukosten som serveras precis innan CSN kommer.

 

– Det finns mycket som SöderS gör som inte syns, menar Angela Larsson, SöderS generalsekreterare.  

 

Deras kärnverksamhet är att kvalitetssäkra utbildningarna som finns på skolan med hjälp av studentrepresentanterna. De fungerar som en oberoende part som granskar utbildningarna, deras kvalité och utförande.

Vi är skolans största förening. SöderS gör ju inte så mycket.

 

Under SöderS finns det också flera medlemsföreningar som har startats med hjälp av kåren. SöderS generalsekreterare Angela Larsson menar att det finns tre olika typer av studentföreningar på campus. Utbildningsföreningar som är knutna till ett specifikt program, politiska studentföreningar och studentföreningar efter intresse.

 

Angela Larsson menar att de i kåren alltid kan önska mer engagemang från studenterna. En av de föreningar som är samlade under SöderS är Söfre, Södertörns förenade ekonomer. Söfre tycker att de påverkar studentlivet på campus väldigt mycket.

 

– Vi är skolans största förening. Söders gör ju inte så mycket, säger John Öman, ordförande för utbildningsutskottet Söfre.

 

Tre ekonomistudenter berättar att de blev medlemmar under Söfre’s inspark men att de aldrig har varit speciellt aktiva. De är rätt upptagna md sina studier och har inte tid eller energi att vara engagerad.

 

– Hade jag kommit hit direkt från gymnasiet hade jag nog varit mer aktiv. Men nu är inställningen bara att plugga, säger Elias Jackson-Peters.

 

En verksamhet som välkomnar alla studenter på campus är SöderS pub. Puben är ett aktiebolag och står under SöderS. Medlemspriset i puben gäller alla som har ett medlemskap i någon förening på campus oavsett lärosäte.

 

– Jag tycker vi skapar en sammanhållning på campus. Det är lättillgängligt och naturligt att komma hit efter en tenta med andra från kursen, säger Alicia Price Andersson, ordförande för SöderS pub.

 

Flera försök gjordes för att kontakta den Odontologiska föreningen på Karolinska institutet men utan svar.