Flera program på Södertörns Högskola är öppna för sen anmälan. Foto: Alicia Price Andersson

Sen anmälan till vårterminen

Om du inte har hunnit anmäla dig till en utbildning till vårterminen 2020 är det ännu inte för sent. Södertörns Högskola har sex program på grundnivå som fortfarande är öppna för sen anmälan, bland annat förskollärarutbildningen, retorikkonsultprogrammet och kommunikatörsprogrammet. Du kan söka utbildningarna via antagning.se. För information om sista anmälningsdag, kontakta utbildningsansvariga för respektive program. Information om utbildningarna hittar du på sh.se.