Helena Lindgren tror att media har bidragit till att fler vill bli barnmorska. Foto: Erica Schytt

Allt fler vill studera till barnmorska

Fler vill utbilda sig till barnmorska på Karolinska Institutet. Det visar siffror på antal sökande till vårterminen 2020.

Statistik från universitets- och högskolerådet visar en ökning på antalet sökande till barnmorskeprogrammet. Vårterminen 2016 var det totalt 143 personer som hade det som förstahandsval. Vårterminen 2020 sökte 252 personer vilket motsvarar en ökning på 109 personer. Samma mönster går igen höstterminen 2019 då antalet sökande ökade med 117 personer jämfört med höstterminen 2016. 

Centralorganisationen Saco uppger att det idag råder brist på barnmorskor. Barnmorskeprogrammet är en 1,5 årig vidareutbildning på sjuksköterskeprogrammet och ger 90 högskolepoäng. Programmet ger kunskap om folkhälsa, beteendevetenskap, vårdvetenskap och medicinsk vetenskap. En avslutad barnmorskeutbildning kan ge arbete inom förlossningsavdelningen, mödrahälsovård, gynekologisk hälso- och sjukvård och preventinmedlesrådgovning. 

Helena Lindgren, programdirektör för programmet, säger att en av anledningarna till ökningen kan vara att variationen av yrket har uppmärksammats allt mer av media. 

– Barnmorskor gör mer än assisterar vid förlossning, de arbetar med hela livscykeln, säger Helena Lindgren. 

De senaste årens ökningar har gjort att Karolinska Institutet också har utökat antal utbildningsplatser. 

– För fem år sedan hade vi 28 platser, idag erbjuder vi 40. Det är jättebra att folk söker till barnmorskeprogrammet, det är lätt att få jobb.

Programmet har också utvidgats med en kompletterande utbildning för personer med barnmorskeutbildning från länder utanför EU/EES. Totalt erbjuder Karolinska institutet idag 92 platser totalt per år.

Många sökande till barnmorskeprogrammet på KI. Foto: Jenny Olsson

Saga Soldén studerar till sjuksköterska och ska därefter vidareutbilda sig till barnmorska. Hon tror att fler sökt till barnmorskeprogrammet eftersom kvinnofrågor och kvinnohälsa har uppmärksammats allt mer de senaste åren. 

–  Jag har alltid velat arbeta inom förlossning, men på senare tid har jag även intresserat mig för att forska om kvinnosjukdomar. Jag tycker att det är viktigt, säger Saga Soldén. 

Barnmorskeprogrammet på Karolinska Institutet är idag en av Sveriges mest välkända utbildningar dit flera internationella utbytesstudenter också söker sig. 

–  Karolinska institutet har samarbeten med bland annat Holland, England, Australien och Chicago, säger Helena Lindgren, programdirektör för barnmorskeprogrammet. 

Hon hoppas att programmet fortsätter att växa och att fler män ska vilja specialisera sig till barnmorskor.