"Jag skulle vilja kunna kontrollera tiden. Pausa, åka framåt och bakåt"

Annelie Kring, 25 år