Kristin Rosén samordnare på Funka Södertörn. Foto: Marcus Ytter

Allt fler använder Funka

Funka på Södertörns högskola stöttar studenter och personal med olika funktionsnedsättningar. Under de senaste åren har avdelningen vuxit och allt fler ansöker om stöd.

I år har Funka fått in cirka 200 ansökningar från studenter på Södertörns högskola. En siffra som är i linje med ökningen tidigare år. En samanställning av exakta siffror för 2019 beräknas vara klar i mitten av december, berättar Kristin Rosén.

Kristin Rosén jobbar som samordnare på Funka Södertörn och beskriver verksamheten: 

– Som samordnare på Södertörn arbetar jag och min kollega Anna Lok främst som kontaktpersoner för studenter med frågor om anpassningar och stöd i relation till sin funktionsnedsättning. Vi handlägger även ansökningar om stöd och träffar i princip varje student som sökt stöd. Vi rekryterar även anteckningsstöd och mentorer och har uppföljningar med studenter vid behov.  

Kristin Rosén tror att ökningen delvis kan bero på att samhället har blivit mer öppet och förstående när det gäller funktionsnedsättningar och diagnoser.  

– Det är nog mer normaliserat idag och siffror visar en nationell ökning av ansökningar för att få stöd, säger Kristin Rosén. 

Hon menar också att möjligheten att göra sin ansökan på webben har gjort ansökningsprocessen enklare.

Kajsa Almgren är 20 år och går Lärarprogrammet på Södertörns högskola. Hon har dyslexi och har därför vänt sig till Funka. 

– Jag behöver anpassning i min utbildning för att klara av den. På högskolan är det mycket att läsa och det är något jag inte fixar utan stöd.

Kajsa berättar om vilket stöd hon får.  

– Jag får längre tid på salstentor och skriver på dator, jag får en vecka längre tid på hemtentor och får sitta i ett grupprum och skriva mina salstentor. Utöver det har jag anteckningsstöd. 

Kajsa tror också att öppenheten kring funktionsnedsättning och diagnoser har påverkat antalet ansökningar.  

– Idag är det mer okej att vara annorlunda och folk är generellt mer pålästa om de olika diagnoserna som finns. 

Kajsa är nöjd med stödet från Funka men tror samtidigt att det finns en viss utvecklingspotential. 

– Det skulle kunna vara smidigare att komma igång med Funka. För mig tog det en månad. Jag tycker också att det borde vara lättare för lärare att hålla koll på vem som har stöd eller inte. Kanske en liten markering vid mitt namn på Ladok och itslearning skulle underlätta, säger Kajsa.