Fler söker hjälpa för stress. Foto: Jenny Olsson

Studenthälsan vill förebygga stress

Många som studerar upplever idag stress i större omfattning än för fem år sedan. Studenthälsan finns på Campus Flemingsberg och arbetar dagligen för att hjälpa studenter att kunna hantera stress.

Studenthälsan ligger i Blickagången 7, plan 5, Karolinska Institutet.

Tidsbokning sker på webben eller på telefonnummer: 08-524 835 70.

Studenthälsan har öppen mottagning på måndagar och torsdagar 12.30-14.00, studenter erbjuds då rådgivning av sjuksköterskor.

Alla besök är gratis.

Psykiska besvär har ökat bland unga, det visar statistik från Folkhälsomyndigheten. Ångest, depression och stress är några av de vanligaste orsakerna till att studenter söker sig till en studenthälsomottagning. Detta visar en rapport om psykisk ohälsa bland högskole- och universitetsstudenter från Folkhälsomyndigheten. Högskolor och universitet är därmed en viktig arena för att nå unga vuxna med insatser som förebygger psykisk ohälsa. 

Enligt rapporten svarade 25 procent av studenterna under 2014–2016 att de kände av stress i någon omfattning. Fem procent uppgav att de kände sig ganska eller väldigt stressade. Långtidsuppföljningar från Folkhälsomyndigheten har visat att svår stress leder till sämre studieresultat, sämre yrkesberedskap, mindre engagemang och minskad professionalitet i yrket. 

– Tiden ska räcka till så mycket mer än bara 100 procent studier, säger Ann-Louise Ebérus, kurator på Södertörns högskola. 

Hon menar att det är Studenthälsans jobb att främja studenters fysiska och psykosociala hälsa under hela studietiden. Studenthälsan erbjuder samtal och rådgivning med kurator, psykoterapuet, psykolog och företagssköterska. Studenthälsan har ett avskilt journalsystem, alla besök är kostnadsfria och de som arbetar där har tystnadsplikt.

 

Många får hjälp med att hantera stress hos Studenthälsan. Foto: Jenny Olsson

Julia Nemirovski, verksamhetschef på Studenthälsan, kan inte bekräfta att stress har ökat bland unga, däremot att fler söker hjälp för psykiska besvär. 

Studenthälsans uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande

Studenthälsan har kontrakt med Karolinska institutet, Södertörns högskola, Röda korsets högskola och SMI på Campus Flemingsberg. Detta innebär att registrerade studenter kan få hjälp av Studenthälsan. 

– Vi hjälper till med alla frågor som kan tänkas påverka studierna och ger rådgivning om vilken hjälp man kan behöva och vart man kan vända sig, säger Julia Nemirovski. 

Hon berättar att Studenthälsan arbetar för att försöka hejda symptom innan de blir ett problem. Studenthälsan ger inte regelrätt behandling, men kan skicka remisser till andra vårdgivare om studenten behöver mer hjälp än den som kan erbjudas.

Studenthälsan samtalar med studenter för att hjälpa till att styra upp vardagen, kartlägga och prioritera vad som är viktigt. De håller också föreläsningar, stresshanteringsgrupper och lunchseminarier.

 

Här hjälper Julia Nemirovski studenter med bland annat stressrelaterade frågor. Foto: Jenny Olsson

“Stress, oro och ångest hör ofta ihop”

Julia Nemirovski berättar att alla reagerar individuellt på stressymptom, några varningssignaler är störd sömn, spänningar i muskler, fysisk smärta i huvud och mage och humörförändringar. 

–  Man kan uppleva stress när det händer för mycket samtidigt. Stress bottnar i flera faktorer och är ofta en kombination mellan skola och privatliv. 

Ann-Louise Ebérus, kurator på Södertörns högskola menar att studier kan ställa höga krav på självdisciplin och planeringsförmåga eftersom många studenter inte alltid har så mycket obligatorisk tid på lärosätet.

– Vid stress samverkar flera faktorer. Studenter kan ha höga krav på sig själva eller jämföra sig med varandra. Många har även studielån och kan oroa sig för att förlora sitt lån och boende om de att inte klarar de poäng som CSN kräver. 

Det finns flera saker man själv kan göra för att förebygga stress. Verksamhetschefen för Studenthälsan, Julia Nemirovski, uppmuntrar alla till att söka hjälp tidigt. Antingen genom att boka besök hos någon legitimerad i området eller själv söka information på nätet. Hon menar även att det är viktigt att prioritera sig själva och göra saker man tycker är roligt. 

 –  De två allra viktigaste sakerna mot stress är fysisk aktivitet och att försöka sova bra. Man ska aldrig vara rädd för att söka hjälp, hellre en gång för mycket än en gång för lite, säger hon.