Bild: Sonja Behrens

Prövande tider för polisutbildningen

Den 17 mars rekommenderade regeringen alla högskolor att endast hålla distansundervisning. En utbildning som drabbas hårt av omställning är polisutbildningen. Huruvida coronaviruset spridning kommer påverka antalet examinerade poliser de kommande åren är dock oklart.

Peter Wenestam, studierektor för polisutbildningen på Södertörns högskola skriver i ett mail till Nytt i Flempan att de nu jobbar hårt för att ställa om all möjlig undervisning till distansundervisning. Prioriteten främst ligger vid att de studenter som läser termin fem ska bli färdiga för anställning och att de som läser termin fyra ska komma ut i aspiranttjänst.

– Det är ett pågående samarbete med polismyndigheten eftersom att vi måste få vissa beslut för att kunna göra förändringar i kursplaner, med mera. Vi har alla samma mål så vi ser inte detta som ett problem i dagsläget, skriver Peter Wenestam.

 

Studierektorn menar att skolan varit relativt väl förberedd på omställningen då det funnits planer på att skapa en distansutbildning redan sen skolan startades. Hur länge det är hållbart att i nuläget endast driva utbildningen på distans är dock svårt att avgöra.

– Det beror på vilka beslut som kommer från regering, högskola och polisen samt vilken förmåga vi har personal- och lokalmässigt. Om tiden går så drabbar det ju naturligtvis inte bara studenterna och utbildningen utan hela samhället om vi inte förmår att få ut poliser som det är tänkt, skriver Peter Wenestam.

 

Theo Hoffsten som studerar tredje terminen på Södertörns polisutbildning har fått all sin praktiska undervisning inställd tills vidare.

– Man får gilla läget. Jag tycker det verkar som att skolan har varit förberedda och att omställningen har känts uppstyrd. Det blir dock en sämre utbildning. Känslan bland oss studenter är att det är lättare att bli godkänd när utbildningen nu är på distans, säger Theo Hoffsten.

 

Rekryteringen till polisutbildningarna som påbörjas i höst behövde från och med 20 mars pausas på inrådan från folkhälsomyndigheten. Uppehållet kommer gälla, som kortast fram till den 20 april. Marinette Nyh Radebo, som är kommunikationschef på rekryteringsmyndigheten, menar dock att detta inte nödvändigtvis behöver påverka antalet antagna elever till nästa termin.

– Vi har sedan den 2 januari i år ett nytt tillvägagångsätt för rekryteringen som är mer flexibelt. Den möjliggör bland annat att studenter kan antas så sent som flera veckor in i terminen, säger Marinette Nyh Radebo.