"Viktigt att studenter inte blir isolerade"

Av Emilia Bentzer
Intervju med Jakob Amnér, ordförande i SöderS styrelse, om de nya anpassningarna för campusaktiviteterna som dragit igång nu i höst.

Har ni fått tänka om kring några aktiviteter?

– Ja, vi har valt att göra delar av vår verksamhet digital. Bland annat arrangerade vi en digital arbetsmarknadsmässa. Vi har också ställt in delar av verksamheten som vi inte anser lämplig att arrangera som tex. studentfrukostar.

 

Hur förhåller ni er till rekommendationer och restriktioner för de aktiviteter ni ordnar?

– SöderS föreningar och verksamheter har gjort en stor insats för att ställa om så att vi kan fortsätta erbjuda olika evenemang. Verksamhet som arrangeras inom eller med stöd av SöderS ska följa myndighetsrekommendationer, både från Folkhälsomyndigheten och antagna på högskolan.

 

Kan studenterna känna sig trygga i att delta i era aktiviteter?

– Vi arbetar aktivt för att säkerställa att olika aktiviteter ska vara trygga för den som vill delta. Till vår kännedom har inga föreningsaktiviteter orsakat någon smittspridning. Vi håller löpande kontakt med våra föreningar och verksamheter för att uppmana till att ställa in större fysiska evenemang och uppmuntrat andra lösningar. Sen är det viktigt att var och en tar sitt eget ansvar, att exempelvis stanna hemma vid sjukdom, hålla avstånd och tvätta händerna.

 

Många studenter har nu sin undervisning på distans. Hur ser ni på ert arbete med att fortsätta anordna aktiviteter?

– Vi tycker det är viktigt att studenter inte blir isolerade i ensamhet. Vi vill också erbjuda mötesplatser där vi vidtagit åtgärder för att minska risk för smittspridning som ett alternativ till exempelvis hemmafester.

 

Hur ser engagemanget ut hos studenterna?

– Vi ser att många är väldigt engagerade och vill att det ska hända saker. Vi ser också ett ökat tryck på att studenter vill engagera sig och tycka till om sin utbildning som studentrepresentanter, vilket både är viktigt och kul

 

 

Uppdatering: Efter Folkhälsomyndighetens beslut om striktare råd i Stockholms län har SöderS att beslutat stänga sin pub och andrahandsbokhandel. SöderS meddelar att vissa planerade evenemang kommer planeras om eller ställas in.