Karolinska ska påbörja provtagning för covid-19

Provtagning för covid-19 på Karolinska Institutet

Av Ida Klintäng Westman

På Karolinska institutet är tandläkarstudenter och medarbetare på tandläkarprogrammet inbjudna till provtagning för covid-19. Självprovtagningen äger rum idag, 2 november kl. 9:00 – 17:00, samt 4 november, kl. 9:00 – 15:00. Hämtning och lämning av proverna sker på plats i högskolans utvalda seminarierum på plan 6 och 8.

Förutom att testa sig för covid-19 syfter självprovtagningen till att ge studenter och medarbetare chansen att bidra till ökad kunskap om smittspridningen.

– Provtagningen ingår i en undersökning där resultaten av testerna ska bidra till en kartläggning av smittspridningen. Resultatet av provtagningarna kommer dels att tas del av Folkhälsomyndigheten, säger Margaret Sällberg Chen, professor vid Karolinska institutet.