Södertörn pressbild. Foto: Anna Hartvig

Anmälningar om fusk ökar efter distansundervisning

Av Isak Wahlund
Efter en vår med distansundervisning har plagiat, fusk och andra disciplinärenden skjutit i höjden på Södertörns högskola. Hittills är ärendena betydligt fler än de senaste åren, enligt statistik från högskolan.
– Som lärare blir man nedslagen. Att anmäla sina studenter påverkar den relation som man önskar ska vara förtroendefull, säger Kajsa Sköldvall, lärare på Södertörns högskola

Den rådande pandemin har resulterat i stora förändringar för samtliga högskolor. Undervisningen har skett på distans och examinationer har genomförts hemifrån. Nu finns tydliga tecken på att distansundervisningen lett till ett ökat fusk. Under september fattades 20 beslut i olika disciplinärenden på skolan, vilket är den högsta siffran på fem år.

 

Kajsa Sköldvall har som tidigare föreståndare för Studieverkstan genomfört workshoppar med högskolans ämnen om hur man säkrar kvalitet och rättssäkerhet i examinationen.

 

– Både studenter och lärare tror jag lider av att kontakten enbart blir digital. Det leder till ett avstånd mellan lärare och studenter, och det är svårare att skapa kontakt och förtroende. Som lärare blir man nedslagen. Att anmäla sina studenter påverkar den relation som man önskar ska vara förtroendefull, säger Kajsa Sköldvall

 

Fram till september i år hade 130 anmälningar gjorts till disciplinnämnden. Det är nästan dubbelt så mycket som 2019, då det gjordes 85 anmälningar under hela året.

 

–Ökningen kanske inte är så förvånande. Salstentor har lagts om till hemtentor, och exempelvis plagiat är mer vanligt vid hemtentamen där olika källor finns att tillgå

 

Angripa fusket på ett annat sätt

Kajsa Sköldvall menar att vårens omställning till distansundervisning blev en utmaning för både lärare och elever. När examinationerna görs hemifrån gäller det att angripa fusket på ett annat sätt.

 

– För oss lärare innebar omläggningen att vi med kort varsel, skulle göra om salstentor till just hemtentor, där andra typer av frågor behöver konstrueras. Ett otillåtet samarbete kan ses när studenter väljer samma exempel, ibland samma felaktiga exempel. När du ska skriva egna exempel till en teori.

 

Under 2019 var 61 procent av de anmälda under 25 år och de flesta var kvinnor.

– För studenter som är nya på högskolan kan det vara svårt att skapa bra strukturer för studierna, som går till på ett helt annat sätt än till exempel på gymnasiet. Det kan vara svårt att inse vad som ligger i ett akademiskt självständigt sätt att studera. Nästan all studietid är hemma, utan direkt kontakt med vare sig lärare eller studiekamrater.

Förebyggande arbete

Kajsa Sköldvall menar att det förebyggande arbetet är särskilt viktigt för att motverka fusk.

 

– Högskolan informerar i alla möjliga sammanhang om hur studenter ska referera och citera rätt och undvika plagiat. Det tas ofta upp i studiemanualer, och på introduktionsföreläsningar. Studieverkstan ger kurser, föreläsningar och handledning om hur skrivandet bör gå till och inte gå till.

 

Under 2019 ledde 43 anmälningar till att studenter tillfälligt stängdes från högskolan, vilket var 58 procent av alla ärenden. Tio stycken slutade med varningar.