Att studera utomlands är något många vill göra, nu ställer coronapandemin till det. Foto: pixabay/StockSnap

Dåligt år för utbytesstudenter

Av Niclas Stjärnqvist
I år har inga studenter från Södertörns högskola släppts iväg för utlandsstudier. Utbytesverksamheten har efter beslut från rektor upphört på obestämd tid. Man meddelar samtidigt att högskolan till våren vill möjliggöra för utbytesstudier, även om det främst handlar om distansundervisning.

Att plugga utomlands är en dröm för många. En dröm som på grund av coronapandemin satts på paus. Sedan pandemins utbrott har Södertörns högskola sett en kraftig minskning av antalet utbytesstudenter. Faktum är att inte en enda studerande vid högskolan har släppts iväg för att studera utomlands under höstterminen 2020.
– Rektorn fattade beslut den 29 maj om att ställa in utbyten under höstterminen med anledning av den omfattande spridningen av coronaviruset, säger Karin Granevi, enhetschef på Södertörns högskola.

När det gäller studenter som kommer utifrån för att studera vid Södertörns högskola har man däremot inte satt helt stopp.
– Högskolan erbjöd de utbytesstudenter som var nominerade till höstterminen 2020 att i stället delta i kurser på distans. Det var åtta studenter som valde att göra det, säger Granevi.

Av skolans cirka 12 000 studenter under höstterminen 2020 är alltså åtta utbytesstudenter från ett annat land. För bara ett år sedan (höstterminen 2019) var antalet utbytesstudenter 109 stycken. Det är studenter från utbytesprogrammet Erasmus+ berättar Granevi.
– Främst från Frankrike men också från Sydkorea, Polen och Tyskland, fyller hon i.

Erasmus+ är EU:s utbytesprogram och det har erbjudits till studenter vid Södertörns högskola sedan 1998. Genom programmet kan man läsa vid ett annat europeiskt lärosäte mellan 3 och 12 månader. Högskolan har samarbeten med fler utbytesprogram men även enskilda avtal med specifika universitet.

Om utbytesverksamheten återgår till ordinarie verksamhet till vårterminen återstår att se.

– När det gäller vårens utbytesverksamhet så är inriktningen fortfarande att vi vill möjliggöra för våra nominerade studenter att åka på utbyte. Vi vill välkomna de utbytesstudenter som har sökt till högskolan att komma hit även om undervisningen även under våren främst kommer vara på distans, avslutar Karin Granevi.