Intresset för sjukskötaryrket har ökat under året. Foto: Röda Korsets Högskola

Högt tryck på sjuksköterske­utbildningen

Av Ida Klintäng Westman
Röda Korsets Högskola har sett en stor ökning av antal sökande till vårens sjuksköterskeutbildning. Jämfört med förra årets ansökningar har antalet förstahandssökande ökat med 39 procent.

Det råder brist på sjuksköterskor i Sverige. Socialstyrelsen rapporterar om att det fattas grundutbildade sjuksköterskor i 20 av landets 21 regioner. I och med coronapandemin har sjukvården blivit tungt belastad, men samtidigt har intresset för sjuksköterskeyrket ökat.

Susanne Georgsson, rektor vid Röda Korsets Högskola, ser två faktorer till ökningen av antalet ansökningar till sjuksköterskeutbildningen.

– En anledning till det ökande antalet sökande är att sjukvård och omvårdnad har fått ett fokus från allmänheten detta år. Människor vill bidra och hjälpa till i vården genom att utbilda sig inom vård och omsorg. En annan orsak är att många har förlorat sina jobb på grund av pandemin och då söker sig till studier.

Många ansökningar i hela landet

Det är inte bara på Röda Korsets Högskola som antalet sökande har ökat.

Sjuksköterskeutbildningar över hela landet har fått höga antal ansökningar. Att antalet anmälningar till utbildningen skulle bli så stort kunde man inte förutse.

Rektor Susanne Georgsson. Foto: Sören Andersson

– Att så många känner sig dragna till sjuksköterskeyrket är fantastiskt, säger Georgsson. I och med den nuvarande situationen sätts en hård press på vården, och det stora antalet sökande är ett tecken på att människor vill bidra och hjälpa andra människor när det är kris isamhället.

Sveriges enda specialistprogram

Utöver Sjuksköterskeprogrammet erbjuder Röda Korsets Högskola även magisterutbildningar som är extra aktuella under rådande situation. Som färdigutbildad sjuksköterska kan man specialisera sig inom intensivvård, psykiatrisk vård och infektionssjukvård på högskolan. Specialistprogrammet inom infektionssjukvård startade 2016 och är Sveriges enda specialistprogram inom det området.

– Infektionsvård är högaktuellt nu under pandemin och jag tror att intresset för denna utbildning kommer öka ännu mer.

Hur framtiden ser ut för sjuksköterskeyrket är svårt att förutse och Röda Korsets Högskola hoppas på att ökningen av anmälningar till utbildningen håller i sig. Susanne Georgsson ser hoppfullt på yrkets framtid.

– Förståelsen för hur viktig vården är och att det inte bara är en fråga för Sverige utan även globalt ökar. Jag tror även att människor börjar uppskatta och förstå vikten och betydelsen av sjuksköterskor mer och mer i samhället i stort.